Lejre Kommune indfører fra 1. marts minimumsnormeringer i dagtilbud — uden at øge brugerbetalingen i 2021

Kommunalbestyrelsen besluttede i tirsdags at indføre minimumsnormeringer i kommunens daginstitutioner, der derfor fra 1 marts 2021 får tilført ressourcer svarende til minimumsnormering. Det betyder, at der kommer mere pædagogisk personale ud i daginstitutionerne.

Skrevet den. 18. februar 2021

Forældrebetalingen forbliver uændret i 2021. Forældrebetalingen stiger med andre ord ikke i indeværende år, selvom der indføres minimumsnormering, og der kommer flere hænder i institutionerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2021-24 at indføre minimumsnormering i Lejre kommune fra 2022, men Covid-19 sætter daginstitutionerne under et ekstra stort pres for at få hverdagen til at hænge sammen. Denne helt særlige situation kræver gode rammer i hver eneste institution, så alle børn kan føle sig set og hørt. Kommunalbestyrelsen ønsker med den øgede normering at gøre noget ekstra i den særlige situation. 

Yderligere information
Borgmester Carsten Rasmussen
E-mail: carr@lejre.dk
Telefon: 2026 1300