Ny klimaplan af international standard skal gøre Lejre Kommunes 49 landsbyer klimaneutrale

I 2030 skal hver femte personbil køre på el, og samtlige husstande skal have udskiftet olie- og gasfyr med klimavenlige alternativer. Det er nogle af målene i den klimaplan, som en enig kommunalbestyrelse netop har vedtaget.

Skrevet den. 24. marts 2021

Lejre Kommune har udviklet en klimaplan, der viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. Det er sket sideløbende med 19 andre kommuner som en del af Realdanias projekt DK2020 og med hjælp og sparring fra Danmarks Grønne Tænketank CONCITO og eksperter fra det internationale klimanetværk C40.

Udover målsætningen om CO2-neutralitet i 2050 præsenterer Lejre Kommunes klimaplan, ”Vores Sted – Vores Klima”, hvordan Lejre Kommune vil bidrage til det nationale mål om at reducere de samlede klimagasser med minimum 70 % inden 2030.

  • Med vedtagelsen af vores klimaplan er forarbejdet på plads. Nu kan vi komme videre med det vigtige arbejde, nemlig de konkrete handlinger, der skal til for at skabe den grønne omstilling. Det er den indsats, vi gør sammen – borgere, virksomheder, politikere, landsbyer og kommunens medarbejdere – der virkelig batter i kampen for at begrænse klimaforandringerne, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Med afsæt i klimaplanen tager Lejre Kommune nu de videre skridt mod at realisere klimaomstillingen i kommunens mange lokalsamfund i samarbejde med borgere og virksomheder.

97 % af kommunens samlede klimapåvirkning kommer fra transport, energi og landbrug. Så det er her, Lejre Kommune især vil sætte ind.

Et eksempel er, at mindst 20 % af samtlige biler i kommunen skal være elbiler i 2030. Lige nu er det under 1 %, der kører på el, så speederen skal i bund, hvis vi skal over målstregen.

Ud med benzin – ind med el
Lejre Kommune har besluttet at gå foran ved at udskifte 39 biler fra den kommunale flåde med eldrevne biler i år, og samtidig skal der sættes hurtigladere op tre steder i kommunen. Hurtigladerne i første omgang tiltænkt kommunens elbiler, men kan – hvis de står ledige – også benyttes af private.

Et andet mål er, at alle husstande i Lejre Kommune i 2030 bliver varmet op fossilfrit. Og den omstilling er allerede godt i gang. 85 % af kommunens borgere svarer i en undersøgelse, Wilke har lavet for Lejre Kommune, at de har igangsat initiativer for at spare på energien i boligen – og en del har eller er i gang med at udskifte olie- eller gasfyr til fx varmepumper.

  • Mange borgere i Lejre Kommune er engagerede i klima og miljø spørgsmål. Det fremgår ganske tydeligt i snakken på gaden, på sociale medier og i avisernes debatsider. Det engagement er altafgørende for, at vi kan sætte vores grønne aftryk på fremtiden og nå målet i 2030 – og senere ramme CO2-neutralitet inden 2050, siger Carsten Rasmussen.

Som en vigtig del af klimaplanen indfører Lejre Kommune en årlig klimauge, som skal engagere flere i klimaindsatsen. Her inviteres borgere, virksomheder, landmænd og kommunale børnehaver og mange andre til at dele viden om og give inspiration til klimaløsninger i hverdagen. Klimaugen skal løbe af stablen første gang fra 11. september til 18. september 2021. 

Fakta
Lejre Kommunes klimaplan er blevet til i et samarbejde med 19 andre danske kommuner og 98 storbyer i verden. Realdania, CONCITO og det internationale netværk C40 Cities udvalgte i 2019 tyve danske kommuner til at udvikle handlingsplaner for klimaarbejdet i kommunerne, så det lever op til C40´s standarder for klimaplanlægning. Det vil bl.a. sige, at klimaplanerne skal sikre udviklingen mod et klimarobust samfund, som lever op til målsætningerne i Parisaftalen.

Link
Hent ”Vores Sted – Vores Klimaplan” her

Kontakt
Tina Unger
Programleder for fødevarer og bæredygtighed
Lejre Kommune
Tlf. 24 67 47 80
E-mail: tiun@lejre.dk

Jesper Benzon Jørgsholm
Presse- og Kommunikationsansvarlig 
Lejre Kommune
Pressetelefon 40 30 77 22
E-mail: jebjo@lejre.dk

Borgmester Carsten Rasmussen
Tlf. 20 26 13 00
E-mail: carr@lejre.dk