Bevægende bevægelse - idrætspolitik vedtaget

For første gang i Lejre Kommunes historie har en idrætspolitik set dagens lys og er blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Politikken hedder ”Frirum til Bevægelse” og skal skabe afsæt for de næste mange års virke med at få endnu flere til at nyde godt af et fysisk aktivt liv.

Skrevet den. 1. november 2021

Lejre Kommunes nye idrætspolitik har alle borgere i Lejre Kommune som målgruppe. Det vil sige, at den er rammen for, at kommunens mere end 27.000 borgere har gode muligheder for at bevæge sig som en naturlig integreret del af deres liv.

Det handler også om dagtilbud og skoler som ældrecentre og sundhedsområdet, som med idrætspolitikken nu har lavet et fælles håndslag med kultur- og fritidslivet om, hvad der er vigtigst i forhold til at skabe et solidt fundament for det aktive liv.

-   Når vi har prioriteret arbejdet med at udvikle denne idrætspolitik, som vi har valgt at kalde for ”Frirum til Bevægelse”, er det fordi, vi gerne vil gå skridtet videre med at favne alle i Lejre Kommune og give dem mulighed for at være en del af det at have en fysisk aktiv hverdag, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Fokus på breddeidræt

Det er altså ikke kun foreningslivet, politikken omhandler, understreger formanden for Udvalget for Kultur og Fritid, Claus Jørgensen:

-   Vi vil gerne lægge fundamentet for alle former for leg og bevægelse uanset alder og fysisk formåen. Om det er, at folk er med i et gå-fællesskab, laver stolegymnastik, spiller fodbold, håndbold, står på skateboard eller tumler rundt med deres forældre eller pædagoger, så spænder vi altså nu et finmasket net under, der sikrer, at vi også i fremtiden rent faktisk politisk prioriterer dette, siger Claus Jørgensen.

En rød tråd igennem ”Frirum til bevægelse” er, at der især satses på breddeidrætten.

-   Vi har et utroligt levende foreningsliv her i Lejre Kommune, og det er over hele linjen. Uanset om man som jeg har sin gang i Osted, eller man befinder sig i Kirke Såby eller Ejby, oplever man hele tiden dedikerede idrætsforeninger, som bare brænder for det, de laver. Det vil vi gerne understøtte på alle de måder, der er os muligt, siger næstformand Christian Fjeldsted Andersen, Udvalget for Kultur & Fritid.

Kontakt

Kim Jessing Pedersen, Lejre Kommune, Center for Kultur og Fritid. Tlf. 20 12 70 84. E-mail: kijpe@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22 (modtager ikke sms). E-mail: jebjo@lejre.dk  

Borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune. Tlf. 20 26 13 00. E-mail: carr@lejre.dk 

Formand Claus Jørgensen, Udvalget for Kultur og Fritid, Lejre Kommune. Tlf. 22 22 74 55. E-mail: cljo@lejre.dk 

Næstformand Christian Fjeldsted Andersen, Udvalget for Kultur og Fritid, Lejre Kommune. Tlf. 53 73 83 41. E-mail: chfa@lejre.dk 

Baggrund

Efter Lejre Kommune påbegyndte arbejdet med at blive visionskommune, for så senere at tilslutte sig ”Bevæg dig for Livet”-indsatsen, har det stået klart fra politisk hold, at det var et naturligt næste skridt at sikre den brede politiske bevågenhed på området – og at få formuleret en idrætspolitik, der kunne favne bredt og sætte retningen.
Derfor besluttede Udvalget for Kultur & Fritid tilbage i foråret 2021 at skabe en hurtig, men stadigvæk dybt involverende proces, hvor alle foreninger, borgergrupper og sektorer sammen kunne skabe den bedst mulige politik, og dermed det håndslag som politikere og borgere har givet hinanden på det fortsatte arbejde. Og det er så netop blevet politisk vedtaget på kommunalbestyrelsens oktobermøde.

Næste skridt

Politikken er nu vedtaget, og foran foreningsliv, forvaltninger og politikere ligger nu arbejdet med at få gjort ord til handling. Derfor vil næste skridt være konkrete handleplaner, som forholder sig til den strategiske rammesætning, der nu foreligger. Med andre ord – bevægelsen er sat i gang.