Lukket for kontakt til byggesagsbehandlerne i uge 47 og 48

I første halvdel af 2021 har vi i Lejre Kommune modtaget et usædvanligt stort antal nye byggesager, og det har desværre betydet, at vores sagsbehandlingstider er steget betydeligt.

Skrevet den. 15. november 2021

For at kunne behandle flere sager og dermed igen nedbringe sagsbehandlingstiderne lukker vi i perioder hen over vinteren 2021/22 for kontakt til vores byggesagsbehandlere. Det gælder både ved fysisk fremmøde, telefon og mail.

Første gang er i uge 47 og 48. Vi planlægger yderligere en lukkeperiode i uge 3 og 4, og muligvis endnu to uger primo marts 2022.

Korte sagsbehandlingstider er den vigtigste serviceparameter, når det handler om byggesager, og vi håber derfor på forståelse for, at der med den manglende kontaktmulighed opleves en reduceret service i disse uger.