Kulturen flytter ud til kommunens SFO’er

De yngre skolebørns efterår er stærkt præget af projektet ”Kulturen flytter Ud”, som er godt i gang i Lejre Kommunes SFO’er.

Skrevet den. 11. oktober 2021

Syv SFO´er i Lejre Kommune vil i september, oktober, november og december have glæde af forskellige dygtige kunstnere, der inspirerer børnene til at arbejde med de tre kunstformer: musik, drama og billedkunst.

Lege, dramaøvelser, musik, rytmer og billedkunst skal styrke børnenes kreativitet, samarbejdsevner, fysik og fantasi. Det særlige ved dette projekt er nemlig, at ligesom i Lejre Kommunes kulturforløb Dronten er børnene med til at skabe fremfor blot at få besøg af fx et band, der kommer og spiller for børnene.

Lejre Musik- og Billedskole har i samarbejde med Musisk Skole Kalundborg og Ringsted Musik- og kulturskole været så heldige at få midler fra kulturministeriets pulje ’Grib Engagementet’. Målet med dette landsdækkende modelforsøg er at udbrede kunst og kultur til flere børn og unge, så der skabes lyst til at arbejdede med kunstneriske aktiviteter.

Bred målgruppe

Kulturen flytter Ud er for alle børn i aldersgruppen, uanset om man er tilknyttet SFO eller ej. Alle børn (i SFO-alderstrin op til 6. klasse) er velkomne til at tage venner med fra klassen. Kulturforløbene strækker sig over perioder på 2 uger for hver af de tre kunstformer, hvor børnene arbejder med krop, lyd og billede.

Dage og tidspunkter fremgår af plakater, opslag i forældre- og nyhedsbreve på hhv. skoler og SFO´er.
Projektet blev kickstartet torsdag d. 3. september 2021 med et kick off-event. Her blev bl.a. fagprofessionelle, kunstnere, pædagoger, forskere fra Absalon og SFO- og klubledere introduceret til indsatsen Kulturen Flytter ud.

Kulturforløb er ikke nyt i Lejre Kommune

Lejre Kommune har allerede et etableret og velfungerende kulturforløb i folkeskolen, Dronten, hvor alle børn har mulighed for at stifte bekendtskab med og selv skabe og arbejde kreativt indenfor forskellige kunstarter i dagtilbud og på skolerne. Derudover har Lejre Musik- og Billedskole også allerede gode og veletablerede fordybelsestilbud i deres afdelinger.

Kontakt

Projektkoordinator Louise Frimann Jensen, Kulturen flytter ud. Tlf. 24 44 72 08. E-mail: lofje@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22 (modtager ikke sms). E-mail: jebjo@lejre.dk