Stem inden valgdagen (brevstemme)

Skrevet den. 14. oktober 2021

Hvis det passer dig bedst at stemme inden selve valgdagen, kan du stemme i enhver kommune i Danmark. Det kaldes at brevstemme.

Du kan brevstemme fra tirsdag den 5. oktober 2021 til og med fredag den 12. november 2021.

Se, hvor og hvornår du kan brevstemme

Mulighed for at brevstemme på plejecenteret
Hvis du bor på et af kommunens plejecentre, har du mulighed for at afgive din brevstemme på plejecenteret. Du skal blot kontakte personalet og fortælle, at du ønsker at afgive brevstemme.

Brevstemmeafgivningen på plejecentrene foregår tirsdag den 9. november 2021 og onsdag den 10. november 2021.

Mulighed for at brevstemme i eget hjem

Vælgere, som på grund af sygdom eller nedsat førlighed ikke kan stemme på valgdagen eller på brevstemmestederne, har mulighed for at afgive deres stemme i eget hjem.

Du kan søge om at stemme i eget hjem fra tirsdag den 19. oktober 2021. Sidste frist for at søge er torsdag den 4. november 2021 kl. 18.00.

Hvis du ønsker at brevstemme hjemme, kan du hente et ansøgningsskema.

Du har mulighed for at aflevere ansøgningen i Borgerservice eller indsende det per brev (Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø). Hvis du får hjemmepleje, kan du også få dem til at hjælpe dig med at få udleveret ansøgningsskemaet og eventuel hjælp til udfyldelse og aflevering af skemaet.

Hvis du ikke har mulighed for at udfylde og aflevere et ansøgningsskema, kan du også ringe til Borgerservice på 4646 4646. Her vil det være muligt at indgive din ansøgning telefonisk.

Du vil efter fristens udløb blive kontaktet af Borgerservice med henblik på at få aftalt tidspunkt for brevstemmeafgivningen. Det vil som udgangspunkt foregå torsdag den 11. november 2021.