Bredt samarbejde om Lejre Kommunes budget

Alle partier står bag budgetaftalen for 2022-25 og sikrer med aftalen en langsigtet og ansvarlig udvikling af velfærden og investeringerne i Lejre Kommune.

Skrevet den. 29. september 2021

Bag budgetaftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og løsgænger Erik Rønnenkamp Holst. Grundlaget for et godt og tværpolitisk budgetsamarbejde, også i den nye Kommunalbestyrelse, er dermed lagt.

Med aftalen holder Kommunalbestyrelsen hånden under velfærdsområderne og sikrer, at budgetterne holder trit med befolkningsudviklingen – særligt flere ældre og børn. Der er i budgetperioden afsat anlægsbudget på 90 mio. kr. til nye daginstitutioner i Lejre/Allerslev, Hvalsø og Gevninge, 70 mio. kr. til et nyt plejecenter i Hvalsø, og på anlægssiden prioriteres blandt andet også en kunstgræsbane i Kirke Hyllinge og modernisering af Gevninge Beboerhus og -bibliotek.

På driftssiden er der skabt plads til et varigt økonomisk løft af folkeskolerne med 7,5 mio. kr. og af ældreområdet med 7,2 mio. kr. Erhvervsservicen styrkes med ekstra 0,5 mio. kr. årligt, budgettet til sundhedsplejen øges med 0,3 mio. kr., og der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til trænerkurser i idrætsforeningerne, ligesom foreningstilskuddet får et lille løft med 0,1 mio. kr.

Borgmester Carsten Rasmussen:
-   Jeg udtaler mig på vegne af alle gruppeformænd, når jeg siger, at det er utrolig glædeligt, at hele Kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2022-25. Alle partier har bidraget positivt, og vi står nu med en fælles aftale, som styrker den borgernære kernevelfærd og skaber plads til kloge, langsigtede investeringer.

Budgetaftalen sætter en klar politisk retning for, hvad Kommunalbestyrelsen og administrationen skal arbejde med de kommende år. Vi kan nævne den grønne omstilling, som er et anliggende for alle og indgår i hver eneste budgetpost. Vi håber, at mange vil læse aftalen, som kan findes her.

Også tak for de mange høringssvar, som vidner om et stort og vigtigt engagement!

Afsendere af pressemeddelelsen og kontaktpersoner ved spørgsmål:

Borgmester fra Socialdemokratiet, Carsten Rasmussen på tlf. 20 26 13 00. E-mail: carr@lejre.dk 

Gruppeformand for Venstre, Tina Mandrup på tlf. 24 87 54 87. E-mail: tman@lejre.dk 

Gruppeformand for SF, Mikael Ralf Baade Larsen på tlf. 26 22 20 66. E-mail: mila@lejre.dk 

Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti, Grethe Saabye på tlf. 40 89 44 76. E-mail: gsaa@lejre.dk 

Gruppeformand for Dansk Folkeparti Ole Blickfeldt på tlf. 28 23 46 99. E-mail: olbl@lejre.dk 

Gruppeformand for Enhedslisten Ivan Mott på tlf. 21 53 62 85. E-mail: ivmo@lejre.dk 

Gruppeformand for Radikale Venstre Thomas Bisgaard på tlf. 23 74 90 16. E-mail: thbi@lejre.dk 

Løsgænger Erik Rønnenkamp Holst på tlf. 22 27 02 35. E-mail: errh@lejre.dk