Flere end 50 arrangementer i 49 landsbyer til Lejre Kommunes Klimauge 2021

Lejre Kommunes første Klimauge begynder 11. september. Programmet indeholder i skrivende stund 55 arrangementer, planlagt af borgere, virksomheder, organisationer, institutioner, skoler, børnehaver og den kommunale administration.

Skrevet den. 9. september 2021

Alle borgere og medarbejdere i Lejre Kommune er arrangører af Klimaugen. Alle – også borgere og virksomheder fra andre kommuner udefra – kan deltage.

Det er filosofien bag Lejre Kommunes Klimauge 2021, den første af sin slags, der begynder 11. september.

Under Klimaugen 2021 skal arrangører og deltagere give hinanden inspiration til, hvordan vi sammen skaber den grønne omstilling og når målene i Lejre Kommunes ambitiøse Klimaplan, som Klimaugen 2021 også selv er en del af.

-   I Lejre Kommune har vi en vision om, at ”Der findes et sted, hvor vi skaber klimaomstillingen sammen”. Det betyder konkret, at Lejre Kommune ikke har én klimakoordinator – men tværtimod 2.000 klimamedarbejdere (alle kommunens medarbejdere). Og ej heller blot en klima-borgergruppe, men 28.000 klimaborgere. Det har givet sig udslag i det her flotte og fyldige program, som i mine øjne må gøre det ekstra interessant at lægge turen forbi Lejre Kommune i næste uge, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Masser af toner i Klimauge 2021

En af de 28.000 klimaborgere er Sigrid Damsager. Hun er dirigent for koret Schola Cantorum, nylig tilflytter til Lejre Kommune – og medarrangør af Klimauge-arrangementet ”Samfundstoner – fremtidens fødevarer”, som er et koncertforedrag med fællessang og debat om udfordringerne ved vores fødevareforbrug.

-   Vores koncertforedrag er nogle helt særlige oplevelser, fordi vi kobler det kunstneriske, oplysningen og fællesskabet: Der bliver smuk korsang, der berører og begejstrer, fagpersoner vil fortælle om aspekter af og løsninger til den grønne omstilling og sidst men ikke mindst mødes vi i den fællessang, der har båret os gennem generationer og tidligere tiders kriser. Jeg er så utålmodig på forandringer, og jeg håber, at jeg som musiker kan være med til at rykke ved et lille hjørne af det store billede. Give folk mod og gejst til at gøre noget og til også at kræve de store forandringer, der skal til på samfundsplan, siger Sigrid Damsager.

Klimakampen kræver fælles indsats

Lejre Kommune har som medlem af det danske DK2020-samarbejde og det internationale klimanetværk C40 vedtaget en ambitiøs klimaplan med en målsætning om, at kommunen skal være CO2-neutral i 2050 – og have reduceret med 70 % i 2030 sammenlignet med 1990.

Og kommunen har da også selv arrangeret en række arrangementer under Klimauge 2021 for at sætte gang i deltagernes fantasi: Anders Morgenthaler optræder med showet ”Frelst” om sin nye, klimavenlige livsstil, et dommerpanel kårer ”Årets Klimaret 2021”, vi afholder fernisering sammen med KU af et projekt om ”Rum til det moderne liv på landet” og er medarrangør af FUTURELAND Festivalen sidst på ugen.

Men kommunens indsats alene vil højst kunne udgøre få procent af den CO2-reduktion, der skal til. Derfor skal omstillingen ske bredt – blandt andet også i det lokale erhvervsliv. Heriblandt Vintre Møller Destilleri, der under Klimaugen afholder et fyraftensmøde om erhvervsmæssige solcelleanlæg.

-   Flere solcelleanlæg på vores tage øger sandsynligheden for at nå klimamålene, og kan desuden være en god investering og give bedre forsyningssikkerhed. Politiske og økonomiske udfordringer står i vejen for denne udvikling, hvorfor vi den 16/9 har inviteret fagfolk og lokale aktører til dette møde for at lave et oplæg til regeringen, der skal bane vej for flere decentrale og privatfinansierede solcelleanlæg – og dermed fremskynde den grønne omstilling i både Lejre og hele Danmark, siger Henrik Hammer.

Links

Se hele programmet for Klimauge 2021.
Læs mere om Lejre Kommunes Klimaplan.
Læs mere om DK2020-samarbejdet
Læs mere om C40.

Kontakt

Programleder Tina Unger, Lejre Kommune. Telefon 24 67 47 80. E-mail: tiun@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22 (modtager ikke sms). E-mail: jebjo@lejre.dk 

Borgmester Carsten Rasmussen, Lejre Kommune. Tlf. 20 26 13 00. E-mail: carr@lejre.dk