I perioden fra oktober 2021 til og med februar 2022 vil tilsynspligtige ejendomme få besøg af kommunens rottebekæmper.

Skrevet den. 9. september 2021

De tilsynspligtige ejendomme er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Rottebekæmperen vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen.

Kommunens rottebekæmper er forpligtet til at gennemgå ejendommen - også hvis der ikke nogen hjemme. Rottebekæmperen skal lave en gennemgang af ejendommens udendørs arealer med henblik på at se om der er spor efter rotter. Hvis der ikke er nogen hjemme, bliver der afleveret en seddel om tilsynet.

Tilsynet udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 1686 af 18 december 2018)

Husk at du altid skal anmelde på www.lejre.dk, hvis du ser rotter eller har mistanke om rotter.