Nu starter byggeriet på 2. etape af Søtorvet i Hvalsø

Gravearbejdet går i gang på området mellem Fakta og SuperBrugsen i Hvalsø. Arbejdet forventes ikke at påvirke afviklingen af trafikken på den nuværende Søvej.

Skrevet den. 19. april 2022

Her umiddelbart efter påske forventer bygherren, at byggeriet på 2. etape af Søtorvet i Hvalsø starter op.

Som det første skal en kloak, der i dag ligger midt i Skolevej, omlægges. Kloakken omlægges på strækningen fra SuperBrugsens indkørsel på Skolevej og frem til Søvej. Hertil kommer et mindre stykke på parkeringsarealet mellem SuperBrugsen og Fakta.

Sideløbende hermed støbes der fundament til den østlige af de to bygninger, som udgør 2. etape af Søtorvet.

Også sideløbende hermed forberedes omlægningen af Søvej på strækningen ud for Søtorvet og SuperBrugsen. Dette arbejde forventes ikke at påvirke afviklingen af trafikken på den nuværende Søvej. Selve tilslutningen af det nye vejstykke og nedlæggelsen af det eksisterende vejstykke udføres først efter sommerferien. Arbejdet med at forskønne Hovedgaden forventes fortsat at være færdigt før sommerferien, og arbejderne bliver således koordineret, sådan at der ikke vil være store arbejder i gang på Hovedgaden og på Søvej samtidig.

Arealet på Søtorvet, som i dag ligger med grus og som delvist bruges til parkering, inddrages til byggeplads. Bygherren sørger for direkte information til beboerne på Søtorvet om dette, og beboerne tilbydes parkering på den sydlige del af SuperBrugsens parkeringsplads.

Gennem hele byggeperioden, som forventes at vare ca. 14 måneder, vil der være mere end 100 parkeringspladser til rådighed omkring SuperBrugsen og Søtorvet.