Vil du være med til at udvikle dit lokalområde?

Skrevet den. 19. april 2022

Lejre Kommune og Frederikssund Kommune inviterer borgere, erhvervsdrivende, repræsentanter for foreninger, bylaug og erhvervsorganisationer til informationsmøde om oprettelse af ny lokal aktionsgruppe. Den lokale aktionsgruppe skal skabe udvikling og innovation i landsbyer og landdistrikter i programperioden 2023-2027, blandt andet gennem tildeling af tilskudsmidler til relevante projekter.

Informationsmødet afholdes torsdag den 5. maj 2022 klokken 19-21 hos FGU Nordsjælland – Skibby, Skuldelevvej 24, 4050 Skibby.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Introduktion til LEADER og lokale aktionsgrupper
  3. Beslutning om geografisk område for ny lokal aktionsgruppe
  4. Skal der ansøges om godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under den danske CAP-plan (LAG)
  5. Nedsættelse af arbejdsgruppe frem mod stiftende generalforsamling
  6. Eventuelt

Du kan læse mere om lokalstyret udvikling og lokale aktionsgrupper på www.livogland.dk

Tilmelding til informationsmødet med angivelse af navn og bopælskommune kan ske på mail til nyfr@lejre.dk  senest den 4. maj 2022.

Læs og hent invitationen her