En af trafik-stelerne i Lejre Stationsby fjernes

Skrevet den. 13. december 2022

For nylig fik trafiksikkerheden i Bygaden i Lejre Stationsby et markant løft: Der blev etableret et vejbump og opsat i alt 12 steler (pullerter), så de bløde trafikanter kunne komme sikkert ud fra stisystemet.

Overordnet set er forbedringerne blevet godt modtaget. Men især én stele har givet anledning til debat, fordi den kan gøre det vanskeligt for bagerens kunder at parkere på de to pladser foran butikken. Det gælder blandt andet køretøjer med anhængere.

Derfor har formanden for Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri nu besluttet, at den omdiskuterede stele skal fjernes.

”En enkelt stele må ikke fjerne fokus fra projektets egentlige formål, nemlig at skabe øget sikkerhed for de bløde trafikanter. Jeg kan se, at mange Lejre-borgere er bekymrede for, at bageren mister kunder, hvis det bliver for svært at parkere. Og jeg er selvfølgelig også selv optaget af, at vi har et godt handelsliv i Lejre Kommunes små byer. Derfor vurderer jeg ud fra en samlet betragtning, at den pågældende stele bør fjernes. Det bedste må aldrig blive det godes fjende – og selv uden den sidste stele er trafiksikkerheden blevet væsentligt forbedret for de mange gående og cyklister, der skal sikkert over gaden”, siger Bjørn Lykke Sørensen.

Stelen vil blive fjernet i løbet af denne uge. Bjørn Lykke Sørensen forventer, at beslutningen vil blive taget til efterretning på det kommende møde i Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri, som ligger den 10. januar 2023.