Invitation til åbent møde den 9. februar om stinettet i Lejre under byggeriet på Degnejorden

Lejre Kommune inviterer til åbent møde, hvor interesserede kan komme med input til alternativer til den sti, der nu er lukket på grund af gravearbejdet på Degnejorden.

Skrevet den. 31. januar 2022

Byggeriet på Degnejorden i Lejre by er nu gået i gang. Af sikkerhedsmæssige årsager er hele området spærret af med hegn, og det betyder blandt andet, at den offentlige sti, som fører igennem området, vil være lukket indtil medio 2024.

Der er derfor behov for at finde alternative løsninger. Det vil vi gerne gøre i samarbejde med borgere, som bruger stinettet i dagligdagen.  

Lejre Kommune inviterer derfor til et åbent møde den 9. februar kl. 17.00 – 18.30 i Domus Felix, Bygaden 20 i Lejre.

På mødet håber vi at få synspunkter og forslag til løsninger. Som baggrundsinformation viser tegningen i toppen af nyheden et udsnit af stinettet i Lejre Kommune.   

Der vil deltage repræsentanter for administrationen i mødet.

Med venlig hilsen

Tina Mandrup

Borgmester