Ældrerådet har konstitueret sig

Lejre Kommunes nyvalgte ældreråd for perioden 1.1.2022 til 31.12.2025 har konstitueret sig den 11. januar 2022.

Skrevet den. 12. januar 2022

Kommunens nyvalgte ældreråd er nu i gang med arbejdet efter at have konstitueret sig på mødet tirsdag den 11. januar 2022.

Kirsten Kornval blev valgt som formand
Leif V. Nielsen blev valgt som næstformand
Bjarne Bang Christensen blev valgt som sekretær
Kurt Erik Larsen blev valgt som kasserer

Ældrerådet udpeger medlemmer til andre råd

Samtidig blev der udpeget medlemmer til regionsældrerådet i Region Sjælland og til beboer- og pårørenderådene på plejecentrene i Lejre Kommune.

Per Frandsen og Leif Blom blev udpeget til regionsældrerådet i Region Sjælland, med Kirsten Kornval som suppleant.

Per Nørgaard blev udpeget som repræsentant i beboer- og pårørenderådet på Bøgebakken

Bjarne Bang Christensen blev udpeget som repræsentant i beboer- og pårørenderådet på Hvalsø Ældrecenter

Leif Blom blev udpeget som repræsentant i beboer- og pårørenderådet på Ammershøjparken

Kontakt


Formand Kirsten Kornval, Lejre Ældreråd. Telefon 24 41 24 64. E-mail: Kirsten@kornval.dk