Bedre affaldssortering i Lejre Kommune

Både borgere og kommunale institutioner får bedre muligheder for at sortere affald her i begyndelsen af 2022.

Skrevet den. 13. januar 2022

Fra nytår er alle Lejre Kommunes institutioner kommet med på affaldssorteringsbølgen.

Nu skal samtlige skoler, daginstitutioner, plejecentre, rådhuse, biblioteker og andre kommunale institutioner sortere affald, på samme måde som borgerne gør det.

Mange institutioner har sorteret i flere år, men ved årsskiftet fik de sidste 30 kommunale adresser affaldsbeholdere og tilhørende faciliteter.

-   Det er og har været vigtigt for kommunalbestyrelsen, at alle i kommunen får mulighed for at sortere affaldet bedst muligt – til gavn for både klima og miljø. Det gælder ikke mindst på skoler og i daginstitutioner, som har kunnet bruge processen pædagogisk ved at inddrage børnene, siger borgmester Tina Mandrup.

Og snart bliver affaldssorteringen i Lejre Kommune endnu grundigere, når det fra april 2022 bliver muligt for både borgere og institutioner at komme af med pap, mad- og drikkekartoner og farligt affald på en mere miljøvenlig måde lige udenfor hoveddøren. Det bliver der i disse dage sendt brev om i e-boks til alle ejere af en bolig i Lejre Kommune.

Før er pappet blevet samlet ind sammen med storskrald, men med ændringen i april skal det nu puttes i papircontaineren. I samme ombæring skal mad- og drikkekartoner, fx mælkekartoner, nu lægges ned i samme rum som plastik – og så får alle en separat rød boks til farligt affald, elektronik og batterier.

-   Vi bliver hele tiden dygtigere til at genanvende flere forskellige typer af affald, så mindre affald skal brændes af. For eksempel har vi ikke tidligere kunne få noget ud af en brugt mælkekarton, og derfor er den gået til forbrænding. Nu kan både plasten og pappet i mælkekartonen genanvendes, siger Tina Mandrup.

Links

Her kan du kan læse om de nye sorteringsmuligheder fra april 2022

Her kan du læse om sorteringen på de kommunale institutioner

Kontakt

Borgmester Tina Mandrup, Lejre Kommune. Telefon 24 87 54 87. E-mail: borgmester@lejre.dk

Afdelingsleder Henrik Bech Hjortbøl, Trafik, Lejre Kommune. Telefon 40 43 00 74- E-mail: hehj@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22 (modtager ikke sms). E-mail: jebjo@lejre.dk