Kommuneplan 2021: Lejre Kommune baner vejen for flere ældrevenlige boliger og flere solcelleanlæg

Mandag d. 27. juni vedtog et stort flertal i Lejre Kommunes kommunalbestyrelse Kommuneplan 2021. Kommuneplanen baner vejen for flere ældrevenlige boliger i kommunen og flere arealudlæg til vedvarende energi.

Skrevet den. 30. juni 2022

I Kommuneplan 2021 udlægges der blandt andet et areal på Møllebjergvej i Kr. Hvalsø (Ramme 6.B27), som er tiltænkt ældrevenlige boliger.

I kommuneplanen udlægges også et stort areal til solceller ved Trudsholm (Ramme 99.T12), samt fire mindre arealer

"Kommuneplanen sætter rammerne for den fysiske udvikling i kommunen de kommende 12 år. Derfor er jeg også glad for, at kommunalbestyrelsen i efteråret blev enige om at sætte ordentlig tid af til at granske og bearbejde forslaget til kommuneplanen, efter at vi havde modtaget de mange, grundige høringssvar.

Det har ikke været muligt at imødekomme borgeres ønsker på alle områder, fordi vi står med to presserende problemer, vi skal løse. Det ene er det stigende behov for ældrevenlige boliger, det andet er behovet for vedvarende energianlæg, især solceller. De løsninger har vi ønsket at reservere arealer til med Kommuneplan 2021", siger udvalgsformand for Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal Udvikling, Grethe Nørtoft Saabye.

En enig kommunalbestyrelse besluttede i november 2021 at udskyde vedtagelsen af kommuneplanen for at have ordentlig tid til at behandle de mange høringssvar, der blev indsendt i høringsperioden fra 26. august til 25. oktober 2021. Der indkom 342 høringssvar fra styrelser, bylaug, virksomheder, grundejere samt enkeltpersoner og grupper af borgere.

I høringsperioden blev der gennemført en rundtur med Vores Sted-vognen til tre byer i kommunen. Her blev planen præsenteret og drøftet med de fremmødte. Derudover blev der afholdt borgermøde i Osted og Ejby. Noter fra diskussionerne i Vores Sted-vognen og borgermøderne er taget med i behandlingen af kommuneplanen.

"Nu har vi en fælles plan, hvor vi reelt kun er politisk uenige om meget lidt. Det glæder jeg mig meget over, for kommuneplanen er et helt centralt politisk redskab, når vi skal udvikle Lejre Kommune de kommende år. Derfor er jeg også optaget af, hvordan vi tilrettelægger processen for den næste kommuneplan 2024, som skal vedtages om to og et halvt år", udtaler borgmester Tina Mandrup.

"Med Kommuneplan 2021 tager vi de første skridt i en meget vigtig udvikling i Lejre Kommune, som vi kommer til at fortsætte i arbejdet med Kommuneplan 2024. Det handler for det første om at udvikle de små landsbysamfund i kommunen, så man kan leve hele livet ude i landsbyerne og have de nødvendige servicefunktioner til rådighed. Vi skal finde de rigtige boligformer, der skaber dynamik og udvikling i de små bysamfund. For det andet handler det om at skabe plads til erhverv og vedvarende energi i en kommune, hvor en tredjedel af arealet er fredet, og hvor staten sætter mange begrænsninger for os. Men de mange benspænd vil kun gøre os mere kreative. En ting er i hvert fald sikkert. Det vil kræve en meget høj grad af borgerinddragelse", siger udvalgsformand for Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling, Grethe Nørtoft Saabye.

Fakta

Se Kommunalbestyrelsen beslutning 27. juni 2022: EKL - Lejre Kommuneplan 2021 [Link]

Se kommuneplan 2021 her: Forside - prefix - Lejre Kommuneplan 2021 - postfix (niras.dk)

Hvad er en kommuneplan?
En kommuneplan skal sikre fysiske muligheder for en bæredygtig udvikling. Den skal også sikre balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne i kommunen. Endelig skal planen sikre, at Lejre Kommune lever op til statens og regionens krav.

En kommuneplan rækker 12 år frem, men bliver typisk revideret hvert fjerde år, så man kan tage højde for ny lovgivning, nye behov og ønsker til udviklingen. Når en kommuneplan har været til offentlig debat og er blevet endelig vedtaget, skal kommunalbestyrelsen arbejde for, at planen bliver gennemført. For at sikre det, kan kommunalbestyrelsen forbyde, at der bliver bygget, udstykket og ændret i brugen af et område, hvis det er i strid med kommuneplanen.

Kontakt

Udvalgsformand Grethe Saabye,  gsaa@lejre.dk, 23 31 12 05

Borgmester Tina Mandrup, Lejre Kommune, E-mail: tman@lejre.dk, 24 87 54 87

Presse- og kommunikationsansvarlig Erik Barfoed, ertba@lejre.dk, 21 48 15 69