Informationsmøde om lokale aktionsgrupper

Den 5. maj kl. 19.00 – 21.00 blev der afholdt informationsmøde om oprettelse af ny lokal aktionsgruppe i FGU Nordsjællands lokaler i Skibby.

Skrevet den. 6. maj 2022

Humøret var højt og spørgsmålene mange, da borgere, foreninger, erhvervsdrivende og politikere mødtes i FGU Nordsjællands lokaler i Skibby for at deltage i informationsmødet om oprettelse af ny lokal aktionsgruppe.

Lejre og Frederikssund Kommuner havde som bekendtgørelsen foreskrev via lokale aviser den 20. april inviteret til informationsmødet, hvor der var stort fremmøde.

Til informationsmødet blev de forsamlede introduceret til lokale aktionsgrupper, og hvilken proces og organisering man kunne forvente. Michael Tøgersen, formand for Job, erhverv og kultur i Frederikssund Kommune, holdt under mødet en velkomsttale, hvori han fremførte de klare fordele, der er i at indgå i en lokal aktionsgruppe med Lejre Kommune:

-  Med flere fællesnævnere som turisme, Nationalpark Skjoldungerens Land og den geografiske nærhed til hinanden er der nogle klare fordele ved at indgå i en lokal aktionsgruppe med Lejre. Vi har en fælles ramme og selvforståelse, som vi kan arbejde ind i. Sidst men ikke mindst har begge kommuner idylliske lokalområder med ihærdige ildsjæle, arbejdslystne frivillige, stærke borgere og innovative virksomheder, som har mod på udvikling for vores fælles bedste. Og det er det, der er det vigtigste – at skabe, udvikle og drive projekter, der giver vækst og er til gavn for lokalområderne. Lokale initiativer og projekter er altafgørende for kommunernes udvikling, siger han.

Hos Lejre Kommune er der enighed heri:

-  Lokal udvikling er drevet af lokale kræfter, og jeg ser mange potentielle fordele ved en lokal aktionsgruppe, der dækker Frederikssund og Lejre Kommuner. Vi er sammen om Hornsherred, fjorden, turismen, nationalparken og ikke mindst sammen om handlekraften og lysten til at udvikle vores dejlige landdistrikter. Lejre har siden 2014 været udpeget som LAG-område, hvor vi har gjort os mange erfaringer om, hvordan en lokal aktionsgruppe kan sætte endnu mere skub i den lokal udvikling. Vores landsbyer, kulturinstitutioner, foreninger, og erhvervsliv har budt ind og fået midler til at skabe liv i vores landsbyer og på erhvervsområdet, fortæller Grethe Saabye, viceborgmester og formand for Erhverv, Klima og Lokal udvikling i Lejre Kommune.

Til informationsmødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at arbejde hen mod en stiftende generalforsamling for en ny lokal aktionsgruppe, hvor bl.a. Susanne Rud Abildgaard fra Snostrup meldte sig:

-  Jeg har tidligere lagt mærke til de muligheder, de har haft i Lejre og Halsnæs, så jeg synes, det er helt vildt fantastisk, at Frederikssund Kommune nu også har muligheden for at være med i en LAG. Det er det, der skal til for at skabe bæredygtig udvikling, der er forankret blandt borgere og erhvervslivet, siger hun.

Også Andreas Krogh fra Svanholm er begejstret over det kommende samarbejde:

-  Jeg er meget interesseret i at være med til at drive udviklingen i vores lokalområde. Det er et vigtigt arbejde, der kan løfte hele vores område. På Svanholm har vi gode forbindelser både mod syd og nord i Hornsherred. Derfor kan vi være med til at skabe nogle partnerskaber og samarbejder på tværs mellem erhvervslivet, foreninger og borgerne.

Kontakt

Erhvervschef Nynne Friis, Lejre Kommune. Tlf. 40 33 74 76. E-mail: nyfr@lejre.dk 

Erhvervs- og turismekonsulent Sune Kohl Bomholt Rasmussen, Center for By og Landskab, Frederikssund Kommune. Telefon 23 44 04 55. E-mail: skbra@frederikssund.dk