Teamkoordinator Viktor Lissner er vinder af Velfærdens Talent 100

Prisen uddeles af PenSam og FOA til én kandidat fra hver af landets kommuner, som har gjort en særlig stor indsats for at skabe menneskelig værdi.

Skrevet den. 19. maj 2022

Teamkoordinator Viktor Lissner er vinder af Velfærdens Talent 100

Viktor Lissner, der til dagligt arbejder som teamkoordinator i Lejregruppen under Lejre Kommunes hjemmepleje gæstede mandag d. 16.maj Christiansborg som én af blot hundrede vindere af PenSams Velfærdstalent 2022. 

- Viktor har altid overskud, er rolig og hjælpsom også i en presset dagligdag. Han kommunikerer altid med en anerkendende tilgang, som indbyder til dialog, det skaber trivsel og arbejdsglæde. Han har en yderst rolig, venlig og imødekommende måde at møde borgere og pårørende på, hvor han altid møder den enkelte med forståelse for deres behov og problematikker med stor empati. Han er fagligt dygtig og formidler dagligt denne viden ud til kollegaer og samarbejdspartner, skriver teamleder Susanne Utoft blandet andet som begrundelse for nomineringen. 

Velfærdens Talent 100 er en pris, der overrækkes til unge mennesker i FOAs faggrupper, der har udvist stort engagement, og som har gjort en særlig stor indsats for at skabe menneskelig værdi. Prisen uddeles i et samarbejde mellem PenSam og FOA til én kandidat fra hver af landets kommuner. 

- Viktor har en særlig evne i at vise respekt for faget, hvor faglighed og personlighed gør, at han er en meget kompetent rollemodel i teamet og for vores elever indenfor sundhedsfaget. Derudover er han meget hurtig til at forstå og løse alle opgaver indenfor it, telefoni og omsorgssystemer, som hele huset drager nytte af. Han har altid tid og overskud. Viktors evne for overblik og engagement for kerneopgaven gør, at han bliver den naturlige sparringspartner både for sygeplejersker, teamet Lejregruppen og teamleder, skriver Susanne Utoft videre i nomineringen.  

Fakta:
Læs mere om Velfærdens Talent 100 på: 
www.foa.dk/global/news/pressemeddelelser/2021/januar/hjaelp-os-med-at-finde-danmarks-stoerste-velfaerdstalenter-2022

Kontakt:
Teamleder Susanne Utoft, hjemmeplejen. Center for Velfærd og Omsorg, Lejre Kommune. Tlf. 20 37 02 28. E-mail: susf@lejre.dk 

Presse- og kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22. E-mail: jebjo@lejre.dk