Nu starter Fors A/S arbejdet med udbedring af kloakker på Hovedgaden i Hvalsø

Fors A/S indleder nu i samarbejdet med Gottlieb A/S kloakarbejdet på Hovedgaden i Hvalsø, der vil medføre ændringer i trafikafviklingen på den berørte strækning.

Skrevet den. 4. maj 2022

Under arbejdet med renovering af Hovedgaden i Hvalsø er der er fundet en gammel og hidtil ukendt kloakledning. Ledningen er i meget dårlig stand, og vand fra ledningen har flere steder undermineret Hovedgaden.

Det er Fors A/S, som har ansvaret for de offentlige kloakker i Lejre Kommune, og det er derfor i den kommende tid Fors A/S, som udfører arbejder på Hovedgaden i Hvalsø. Fors A/S omdeler i dag et informationsbrev om de forestående kloakarbejder til beboere og erhvervsdrivende i Hovedgaden. 

Fors A/S har af praktiske årsager og for at kunne udføre arbejdet så hurtigt som muligt indgået aftale med Gottlieb A/S om udførelse af kloakarbejdet. Det er Gottlieb A/S, som også har arbejdet for Lejre Kommune på Hovedgaden.

Kloakarbejderne betyder, at der vil ske ændringer i den måde, trafikken afvikles i Hvalsø i den kommende tid, hvilket vil fremgå af skiltning i og omkring Hovedgaden.

Fors A/S udfører også yderligere TV-inspektioner i de næste uger for at fastlægge det endelige omfang af kloakarbejdet, og derfor ved vi ikke endnu, hvor længe kloakarbejdet vil stå på. Fors A/S forventer at kunne melde en endelig tidsplan for kloakarbejderne ud om 3-4 uger, og først på det tidspunkt ved vi, om kloakarbejderne vil forsinke den endelige færdiggørelse af Hovedgaden.

Spørgsmål til kloakarbejdet i Hovedgaden i den kommende tid kan rettes til Fors´ rådgiver, Bo Brøndum Pedersen på mobil 30 12 29 93, eller på mail bo@bovak.dk.