Vær med til at præge den lokale udvikling i Fjordlandet

Skrevet den. 14. juni 2022

Bolig- og Planstyrelsen har den 18. maj godkendt, at der kan oprettes en ny lokal aktionsgruppe (LAG) mellem Lejre og Frederikssund Kommuner. Den nye LAG forventes at uddele støtte på ca. 12,5 mio. kr. i perioden 2023-27.

Arbejdsgruppen indkalder hermed til stiftende generalforsamling i den nye LAG Fjordlandet. Se dagsorden og forslag til vedtægter i den grønne boks til højre på siden her.

I den nye LAG Fjordlandet er der plads til alle over 15 år, som bor i én af de to kommuner. Hvis du ønsker at indgå i bestyrelsen, skal du være fyldt 18 år.  Foreningen skal ledes af en bestyrelse med 13 medlemmer. Af de 13 bestyrelsesmedlemmer vælges ni på generalforsamlingen, et medlem udpeges af Lejre Kommune, et medlem udpeges af Frederikssund Kommune, et medlem udpeges af Region Sjælland og et medlem udpeges af Region Hovedstaden. Der skal til den stiftende generalforsamling også vælges en forperson for bestyrelsen.

Det er vigtigt, at bestyrelsen får en god balance mellem repræsentanter for lokale borgere, foreninger og virksomheder, så det er de lokale kræfter, der driver udviklingen af lokalområderne og uddelingen af midler.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, men er forhindret i at deltage på den stiftende generalforsamling, bedes du kontakte Nynne Friis, kontaktperson for den nye LAG, på nyfr@lejre.dk for vejledning om, hvordan du kan stille op. Du skal tilkendegive dit ønske om opstilling senest den 19. juni 2022.

Vi holder stiftende generalforsamling den 21. juni 2022 kl. 19.00-21.00 i Karleby Forsamlingshus på Karlebyvej 177, 4070 Kirke Hyllinge – tilmelding er nødvendig. Du kan tilmelde dig herunder: 

(sæt kun et kryds)(sæt gerne flere krydser)

Du kan læse hvordan vi behandler dine data her: https://www.lejre.dk/om-kommunen/sadan-behandler-vi-dine-data/

Beslutninger fra infomøde 5. maj 2022
Der blev torsdag 5. maj 2022 afholdt infomøde i Skibby. Til stede var 50 personer repræsenterende alle relevante socioøkonomiske grupper og kommuner. Ved afstemning blev det besluttet, at:

  • der skal etableres en LAG dækkende Lejre og Frederikssund Kommuner
  • der udarbejdes en interessetilkendegivelse, der sendes til BPST hurtigst muligt og inden den 1. juli 2022.
  • der nedsattes en arbejdsgruppe, som sammen med tovholderen forbereder den stiftende generalforsamling.
  • Nynne Friis, Erhvervschef i Lejre Kommune, bliver kontaktperson og tovholder frem til generalforsamlingen.

Den videre proces
På infomødet skulle der ikke vælges bestyrelse o.lign. Den vælges på en stiftende generalforsamling, der kan indkaldes, når Bolig- og Planstyrelsen har godkendt samarbejdet. Det gjorde de allerede 18. maj, og arbejdsgruppen har efterfølgende besluttet at den stiftende generalforsamling afholdes tirsdag den 21. juni.