13.000 røde miljøbokse klar til borgerne i Lejre Kommune

I en stor lagerhal i Gevninge er mere end 13.000 miljøbokse ved at blive gjort klar til alle husstande i Lejre Kommune. Miljøboksen skal gøre det nemt for borgerne at komme af med det miljøfarlige affald og sikre, at mere af dette affald går til specialbehandling.

Skrevet den. 10. marts 2022

Når den nye miljøboks flytter ind i løbet af marts eller april, behøver borgerne i Lejre Kommune ikke længere at køre på genbrugspladsen med den brugte myrelokkedåse.

Miljøboksen er til miljøfarligt affald som fx rester fra kemikalier og gift, spraydåser og malingrester. Også neglelak, neglelakfjerner og visse tomme emballager med f.eks. faremærkerne ”akut giftighed” eller ”sundhedsfare” skal i den nye, røde plastikkasse, som er på størrelse med en stor køletaske.

Den skal opbevares inde i boligen og kan sættes frem til ombytning på fortovet 4 gange om året – hvis man vel at mærke bestiller først. Ligesom vi kender det fra storskralds- og haveaffaldsordningen.

-   Miljøboksen gør det nemt at få afleveret det farlige affald rigtigt. I stedet for at skulle køre det på genbrugspladsen eller at smide det i skraldespanden til restaffald, kan vi nu samle det sammen i den røde miljøboks og bestille en afhentning. Det synes jeg er en god mulighed, siger borgmester Tina Mandrup.

Også ny sortering i de gamle skraldespande

Den røde miljøboks kommer ikke alene. Samtidig med at boksene bliver leveret til alle husstande i Lejre Kommune, bliver der sat et ekstra klistermærke på skraldespanden til papir, der signalerer, at der nu også må lægges pap i beholderen til papir. Og skraldespanden til plast får et klistermærke med mad- og drikkekartoner for at signalere, at der nu må lægges f.eks. mælkekartoner og lignende i skraldespanden til plast.

Tidligere har det været en fejl, hvis der blev lagt pap ned til papir, men nu er det helt efter bogen. Pappet og papiret adskilles senere i processen, så der bliver mest muligt genanvendeligt materiale ud af det. Også teknologien på det anlæg, der modtager plast, gør det muligt at få genanvendt mad- og drikkekartoner, der før skulle i restaffaldet.

Hvis den nye måde at sortere på skulle give behov for at have en større skraldespand, kan man gratis få ombyttet sin skraldespand til papir, plast og metal indtil 1. juni.

-   Jeg er glad for, at vi har fundet en løsning, hvor vi på samme tid kan sortere endnu bedre og nøjes med de tre skraldespande udenfor, som vi allerede har. Det kræver nok lige lidt tilvænning. Men vi er gode til at sortere i Lejre, så denne her ændring klarer vi nok også i fin stil, siger borgmester Tina Mandrup.

Links og fakta

Både miljøboksen og kravet om ny sortering af pap og mad- og drikkekartoner er et lovkrav, som alle kommuner skal leve op til.

Du kan læse om de nye sorteringsmuligheder fra april 2022 her: www.lejre.dk/nysortering 

Kontakt

Borgmester Tina Mandrup, Lejre Kommune. Telefon 24 87 54 87. E-mail: tman@lejre.dk 

Afdelingsleder Henrik Bech Hjortbøl, Trafik, Lejre Kommune. Telefon 40 43 00 74- E-mail: hehj@lejre.dk 

Presse- og Kommunikationsansvarlig Jesper Benzon Jørgsholm, Lejre Kommune. Pressetelefon 40 30 77 22 (modtager ikke sms). E-mail: jebjo@lejre.dk