Møde om Degnejorden mellem grundejerforeninger, bygherre og entreprenør samt Lejre Kommune

Byggeriet på Degnejorden er nu startet op, og det vil sætte sit præg på Lejre by i de næste ca. 2 ½ år, indtil det nye boligområde står færdigt.

Skrevet den. 23. marts 2022

Lejre Kommune inviterede den 9. februar 2022 til et dialogmøde om stinettet i Lejre i forbindelse med den midlertidige lukning af stien gennem Degnejorden. Det var et velbesøgt møde, og vi oplever løbende og fortsat en stor interesse for byggeriet. Referat af mødet blev efterfølgende lagt på lejre.dk og kan læses her.

Behovet for information og kommunikation stod ret centralt på dialogmødet. Lejre Kommune har derfor efterfølgende kontaktet bygherre og entreprenør for at drøfte, hvad vi kan gøre for at sikre mere proaktiv og gensidig information.

På den baggrund har administrationen i Lejre Kommune, i samarbejde med bygherre og entreprenør, inviteret repræsentanter fra en række grundejerforeninger til en møderække, hvor bygherre, entreprenør, kommune og grundejerforeninger – som repræsentanter for beboere i området – kan tale sammen om byggeriet og byggeriets påvirkning af omgivelserne, mens det står på. Første møde holdes på Rådhuset i Allerslev den 6. april 2022. Der vil blive udarbejdet et referat af mødet, som vil blive lagt på lejre.dk.

Vi har inviteret grundejerforeningerne Møllerjorden, Valdemarsgård, Landevejshøjen, Røglebakken, Rødkildebanken og Rynkebakken til mødet, idet disse foreninger enten er naboer til Degnejorden eller har den lukkede sti gennem Degnejorden som primær stiadgang til skole, institution og station. Hvis andre grundejerforeninger ønsker at deltage med repræsentanter, er de velkomne, og henvendelse om det kan ske til centerchef Peter Due Østerbye på mail peos@lejre.dk