Orientering om renovering af Hovedgaden i Hvalsø

Lejre Kommune har udsendt en orientering om det forsinkede arbejde med at renovere Hovedgaden i Hvalsø til borgere og forretningsdrivende i området. Læs brevet her.

Skrevet den. 8. marts 2022

Mange i Hvalsø har igennem nogen tid – med rette - undret sig over, at arbejdet med renovering af Hovedgaden på den nordlige del af strækningen har stået stille igennem i flere uger. Det handler om strækningen på den vestlige side af Hovedgaden mellem Søvej og Skolevej.

Arbejdet har stået stille på dette stykke, fordi vi under arbejdet med fortove og kantsten er stødt på en meget gammel regnvandsledning i Hovedgaden, som hverken Lejre Kommune eller forsyningsselskabet Fors har kendt til. Ledningen er i meget dårlig stand, og vand fra ledningen har flere steder undermineret Hovedgaden. Derfor er der gennem den seneste tid foretaget undersøgelser for at finde ud af, hvor ledningen ligger, og hvilke ejendomme, som er tilsluttet ledningen.

Vi og Fors har nu dette overblik, og over de næste måneder vil der skulle ske omlægning af dele af kloaksystemet i den nordlige del af Hovedgaden, sådan at der sikres en forsvarlig regnvandsafledning fremover.

Tiden, hvor undersøgelserne har stået på, er brugt til at lave fortove, kantsten mv. på den sydlige del af Hovedgaden fra rundkørslen ved Roskildevej til Kirken. Fortove og kantsten på denne strækning inkl. 1804-Pladsen forventes at stå færdig fredag den 18. marts 2022.

Herefter vil der blive åbnet for trafik i begge retninger fra rundkørslen ved Roskildevej til kirken, mens der fortsat vil være ensrettet fra Søvej frem til kirken.

I den kommende tid vil arbejdet i Hovedgaden handle om udbedring af kloaksystemet i Hovedgaden mellem Søvej og Skolevej og ombygning af krydset Hovedgaden-Søvej.

Når det er lavet, skal hele Hovedgaden færdiggøres med asfaltslidlag, cykelbaner, afmærkning og beplantning. Vi håber og tror på, at vi er helt færdige i Hovedgaden inden sommerferien 2022.

Har du spørgsmål til dette, er du velkommen til at kontakte vores trafikafdeling på mail trafik@lejre.dk.


Med venlig hilsen

Peter Due Østerbye
Centerchef