Bred budgetaftale i Lejre Kommune

Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen er klar med et budget i balance: Der er råd til at afdrage på gælden, samtidig med at kommunen investerer i blandt andet velfærd, institutioner og trafiksikkerhed.

Skrevet den. 5. oktober 2022

Budgetaftalen gælder for årene 2023-26, og partierne bag den er Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Borgmester Tina Mandrup er glad for, at det lykkedes at lande så bred en aftale:

”Vi har haft et virkelig godt forhandlingsklima, hvor alle er gået konstruktivt til drøftelserne. Og på trods af de politiske forskelle var der også stor enighed om, hvad der er vigtigt i Lejre Kommune. Det betyder, at vi har fået en god, ansvarlig og sammenhængende aftale med tydelige fingeraftryk fra alle de deltagende partier”.

Hovedpunkter fra aftalen

De kommende fire år vil Lejre Kommune afdrage over 150 millioner kroner på sin gæld. Alligevel bliver der råd til at foretage de investeringer i velfærden, som er nødvendige i en tid, hvor Lejre Kommune skal servicere både flere børn og flere ældre.

Budgetaftalen rummer også penge til nye og renoverede bygninger til daginstitutioner og skoler. Og der er sat penge af til nye cykelstier og til anlæg på idrætsområdet.

Konkret omfatter budgetaftalen blandt andre disse områder:

Klima og grønne løsninger

Natur og klima fylder meget i aftalen. Her er der blandt andet fokus på den fremtidige energiforsyning, og aftalen slår fast, at Lejre Kommune skal hjælpe fælles energiløsninger på vej ved at påtage sig en koordinerende og vidensdelende rolle.

Aftalen understreger også, at klima og bæredygtighed altid skal tænkes ind, når kommunen bygger nyt eller renoverer.

Trafik og mobilitet

Det er afgørende, at der er sikre skoleveje i Lejre Kommune. Aftalen rummer en ambition om, at alle børn kan cykle sikkert til deres distriktsskole. Derfor er der afsat midler til bl.a. strækningen mellem Sæby og Kirke Hyllinge. Siden skal behovet for cykelstier kortlægges med særligt fokus på skoleveje.

Børne- og ungeområdet

I dagtilbuddene vil Lejre Kommune allerede fra 2023 indføre de minimumsnormeringer, som fra 2024 vil være lovbestemte.

Et vigtigt element i budgetaftalen er, at kommunen løbende skal sikre gode og inspirerende læringsmiljøer for børn og unge. Aftalepartierne er enige om, at der de kommende fire år skal udbygges på både Allerslev og Hvalsø skoler. Samtidig skal der bygges et nyt børnehus i Gevninge som erstatning for Myretuen, der er nedslidt. Møllehuset i Kirke Sonnerup og Birken i Sæby, Kirke Hyllinge udbygges. Når kommunen vælger at udbygge Birken i stedet for at bygge nyt, er der to grunde til det: Dels er det økonomisk mest effektivt, dels sætter regeringens anlægsloft begrænsninger for, hvor meget nyt Lejre Kommunen kan bygge.

Behovet for yderligere kapacitet i Kirke Hyllinges og Lejres daginstitutioner skal i øvrigt følges tæt.

Der er også fokus på skoleelevernes trivsel: Der skal blandt andet afsættes midler til at afprøve to-lærer-ordninger på udvalgte årgange på alle skoler.

Lejre Kommune skal også have en ny samlet Børne- og ungepolitik som erstatning for den nuværende, der er fra 2007

Senior- og ældreområdet

Også dette område skal løftes. Det nuværende Hvalsø Ældrecenter skal bevares, samtidig med at der tages skridt til at etablere et friplejehjem i Hvalsøområdet. Aftalepartierne har desuden foreløbig afsat penge fra 2023 til at udvikle de bygninger og områder på Hvalsø Ældrecenter, som ikke længere anvendes. Det er tanken, at der her skal udvikles og fremlægges en politisk vision for et ”multihus”, som f.eks. kan rumme genoptræning, sygeplejeklinik, midlertidige pladser, køkken og lignende. Visionen for multihuset skal skabes sammen med bl.a. bestyrelser og pårørende.

På ældreområdet er der også afsat penge til et daghjem på Ammershøj plejecenter. Dermed vil alle kommunens tre plejecentre have et daghjem.

Idræt

Her er der blandt andet afsat penge til padelbaner i Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge og Kirke Hyllinge samt til  miljøvenlige kunstgræsbaner i Kirke Hyllinge og Kirke Såby. En række andre idrætsfaciliteter vil blive renoveret.

Budgetaftalen omfatter desuden indsatser inden for disse områder:

Erhvervsudvikling; By og boligudvikling; Arkitekturpolitik; Æstetiske og smukke udemiljøer; Social- og sundhedsområdet; samt Bevægelse og aktiv hele livet.

Som en del af budgetprocessen har et første budgetudkast været i bred høring i kommunen.

“Jeg er meget glad, for de mange konstruktive høringssvar. De har spillet en vigtig rolle i budgetaftalens slutfase”, siger borgmester Tina Mandrup.

Læs hele budgetaftalen her: link

Find budgettal for de enkelte tiltag her: link