Borgermøde om placering af friplejehjem i Hvalsø 

Lejre Kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal bygges et friplejehjem i Hvalsø. Interesserede borgere inviteres til borgermøde 4. maj, hvor man kan høre om, hvad et friplejehjem er og hvor det kan placeres i Hvalsø. 

Skrevet den. 21. april 2023

Friplejehjem er et privatdrevet og ofte privatbygget plejehjem. Plejen på et friplejehjem er omfattet af de samme regler, som gælder for kommunale plejehjem. Det betyder, at det også kræver visitation fra kommunen at få tildelt en bolig på et friplejehjem.  

På borgermødet præsenteres to mulige placeringer; en syd for Hvalsø og en nord for.  

Program:   

Velkomst v/Birgitte Schytte Pedersen, formand for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre.  

Oplæg om friplejehjem v/branchedirektør Jon Krog fra Selveje Danmark. 

Oplæg om mulige placeringer v/Mette Straarup fra Center for Teknik og Miljø i Lejre Kommune.  

Spørgsmål og dialog   

Tid: 4. maj 2023 kl. 17-19  Sted: Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, 4330 Hvalsø  

Tilmelding: Gå til www.lejre.dk/friplejehjem (senest 3. maj)