Markfirbenet får gode kår i Lejres gamle grusgrav

Beskyttede arter kræver særlige vilkår. I Lejres gamle grusgrav er der nu gjort rart for Markfirbenet og den 9. maj kan du høre og se mere om arbejdet for beskyttelse af Markfirbenet. 

Markfirben

Skrevet den. 20. april 2023

Lejre Kommune har beskyttelsespligt for Markfirbenet og den gamle grusgrav i Lejre er et oplagt sted til at sikre den optimale betingelser. For Markfirbenet, Lacerta agilis, kræver varm og tørre omgivelser. Derfor er jorden skrabet af og et porøst materiale lagt øverst, så de kan grave deres æg ned. I bunden af grusgraven ligger nu en bunke marksten, og så er der ryddet for skyggende buske og træer.   

Markfirbenet findes allerede i området så forventningen er, at tiltagene vil sætte skub i udbredelsen. Arbejdet skal udføres nu, inden ynglesæsonen for alvor går i gang.  

Den 9. maj fra kl. 15.30 til 16.00 inviterer Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri interesserede til at høre om det planlagte arbejde i grusgraven. Udvalgsformand Bjørn Lykke Sørensen byder velkommen og Naturmedarbejder Kaare Tvedergaard Kristensen fortæller om Markfirbenet og dets levesteder.  

Fakta: 
Tirsdag den 9 maj kl. 15.30-16.00 ved den gamle grusgrav i Lejre (også kendt som kælkebakken ved Højbyvej)