Badebroen ved Kyndeløse er midlertidig lukket

Badebroen ved Kyndeløse strand har fået skader efter stormen Hans og er derfor midlertidigt lukket

Badebro spærret

Skrevet den. 17. august 2023

Lejre Kommune er i dialog med leverandøren, som skal udbedre skaderne. Vi forventer at have klarhed over omfanget indenfor kort tid, så reparationen kan gå i gang. 

Vi afventer samtidig en vurdering af, om vi kan åbne broen i nuværende stand eller om vi skal fastholde lukningen indtil broen er repareret

Har du spørgsmål, kommentarer eller gode råd er du velkommen til at kontakte Hasse Kürstein fra Kultur og Fritid på 24894238 eller haku@lejre.dk