Badning frarådes ved Kyndeløse Sydmark

Det seneste regnvejr giver risiko for forringet badevandskvalitet

Skrevet den. 20. august 2023

Badning ved Kyndeløse Sydmark frarådes fra den 20. august 2023 til den 23. august 2023 kl. 1:00.

Årsagen, til at vi fraråder badning, er den kraftige regn, som igen har overbelastet spildevandssystemet ved Ejby Renseanlæg.

Overbelastningen har medført udledning af spildevand til fjorden. Vi vurderer, at udledningen kan påvirke badevandskvaliteten ved Kyndeløse Sydmark i en kortere periode.

Vi har informeret om varslingen med skilte i strandens informationsskabe.

Du kan læse mere om varslingssystemet og badevandsforholdene ved Kyndeløse Sydmark i Badevandsprofil Kyndeløse Sydstrand (lejre.dk)