Varsling om forringet badevandskvalitet ved Kyndeløse Sydmark

Badning frarådes fra den 7. august 2023 kl. 5.30 til den 10. august 2023 kl. 5.30.

Badning frarådes ved Kyndeløse Sydmark
Badning frarådes

Skrevet den. 7. august 2023

Badning frarådes på grund af kraftig regn, som har overbelastet spildevandssystemet ved Ejby Renseanlæg. Overbelastningen har medført udledning af spildevand til fjorden.


Lejre kommune vurderer, at udledningen kan påvirke badevandskvaliteten ved Kyndeløse Sydmark i en kortere periode.

Vi har informeret om varslingen med skilte i strandens informationsskabe.

Du kan læse mere om varslingssystemet og badevandsforholdene ved Kyndeløse Sydmark i

Badevandsprofil Kyndeløse Sydstrand (lejre.dk)