Ny strategi for regulering af råger

Lejre Kommunes nye strategi for regulering af råger skal sikre en dynamisk regulering, så der kan sættes ind i de områder med størst risiko for menneskers sundhed.

råge
råge

Skrevet den. 11. december 2023

Strategien bygger på de sidste tre års erfaringer, der viser at nedtagning af reder og beskæring af rede-grene er mest effektivt, hvorimod regulering af voksne råger stort set ikke har nogen effekt.

Det kan være en blandet fornøjelse at være nabo til en rågekoloni. På den ene side er det spændende at følge fuglene og se de små unger komme på vingerne, men samtidig kan en koloni larme meget og være til stor gene for omkringboende naboer.
Lejre Kommune modtager årligt mange henvendelser vedrørende generende rågekolonier i byerne. Derfor har kommunen udarbejdet en strategi for råger på kommunale arealer - strategien er nu opdateret.

Som udgangspunkt er råger fredet, og reguleringen vil kun finde sted, hvor fuglene vurderes at genere mennesker i så høj grad, at det truer borgernes sundhed.
Strategien er rettet mod de kommunale arealer, men borgere kan med fordel anvende retningslinjerne til at regulere råger på egne arealer. Husk blot, at du altid skal søge om tilladelse hos Naturstyrelsen.

Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri har vedtaget strategien 5. december 2023.


Her kan du se strategien og handleplanerne for regulering af råger på kommunale arealer