14 sjællandske jobcentre afbureaukratiserer for at få ledige hurtigere i job

De ledige borgeres første møde med jobcenteret skal i langt højere grad handle om konkrete ledige job. Derfor introducerer Lejre Kommune sammen med 13 andre sjællandske jobcentre et e-læringsforløb, der frigiver tid til reel jobrettet rådgivning frem for processer og jura.

Skrevet den. 16. januar 2023

Der er mangel på arbejdskraft – også på Sjælland – og masser af ledige stillinger. Knap 10.000 ledige på Sjælland vil derfor inden deres første møde på Jobcenteret få et e-læringsforløb, så de har styr på rettigheder og pligter. Det giver plads til, at jobcenterets medarbejdere kan have fokus på det vigtige match mellem virksomhed og ledig.

- Som det er i dag, kommer den lediges første møde på jobcenteret ofte til at handle for meget om det formelle og for lidt om det helt væsentlige: Muligheden for at få et job.
Med det nye e-læringsforløb kan borgeren i ro og mag sætte sig ind i regler og rettigheder hjemmefra. Og så kan mødet på jobcentret i stedet handle om den målrettede rådgivning. Det, tror jeg, alle vil være glade for, fortæller Ole Blickfeldt, der er formand for Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration l i Lejre Kommune.

E-læringen udrulles fra i dag i Roskilde og Greve Kommuner – og til april i Lejre og de øvrige 11 sjællandske kommuner, der indgår i det ret unikke samarbejde på tværs.

Projektet, der er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, udfordrer praksis: Først og fremmest ved at gøre op med en mangeårig tradition om at gennemgå paragrafferne på et fysisk møde og i stedet digitalisere processen – og på den måde fremrykke den konkrete jobrådgivning og afbureaukratisere. Samtidig vil de 14 kommuner i langt højere grad tænke Sjælland som ét arbejdsmarked i jobformidlingen til borgerne. Det sker blandt andet ved at ansætte to tværgående sjællandske formidlingskonsulenter.

Nyt mindset – og fokus på konkrete ledige jobs
Projektet handler i høj grad også om at justere mindsettet hos både de ledige og beskæftigelsesmedarbejderne, så der kommer øget fokus på hurtigt at komme i arbejde, også selvom det ledige job ikke er drømmejobbet.

Nicolaj Drøschler er chef for Center for Job & Social i Lejre Kommune, og han uddyber:

- Vi skal nok være endnu mere pragmatiske, når vi ser efter det rigtige match mellem de jobsøgende og virksomhederne. For det er langt fra altid, at virksomhedernes behov svarer præcis til det, de jobsøgende kommer med eller ønsker sig. Det afgørende at, den enkelte igen får fodfæste på arbejdsmarkedet, og virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for. Derfor skal vi på jobcentrene også blive endnu bedre til at få øje på mulighederne, og indgå i dialog med såvel de virksomheder der har behov for arbejdskraft, som de ledige, om at se mulighederne.

Konkrete værktøjer til medarbejderne
Som en væsentlig del af projektet har de 14 sjællandske kommuner derfor igangsat en intern kompetenceudvikling, hvor beskæftigelsesmedarbejderne i de kommende måneder introduceres til nye arbejdsgange og konkrete metoder til at italesætte det pragmatiske match i dialogen med de ledige.

FAKTA
Om de nye e-læringsforløb

De nye e-læringsforløb er udviklet af it-virksomheden Schultz og har to spor: et til nyledige dagpengemodtagere og et til nyledige jobparate kontanthjælpsmodtagere. Borgerne inviteres via Digital Post (e-Boks) – og sendes via et link videre til løsningens borgerportal, hvor der logges ind med NemID eller MitID. Det garanterer, at det er den korrekte borger, der påbegynder og gennemfører vejledningen. Herefter kan vejledningen startes – og til enhver tid afbrydes og genoptages. Hvert vejledningsforløb består af en eller flere små animationsvideoer, som vejleder borgeren i ’ret og pligt’, samt ”quizzer” undervejs, som skal give en god indikation af, om borgeren har forstået vejledningen.

Systemet udrulles i første omgang i Roskilde og Greve Kommuner i januar 2023 – og fra april 2023 i de øvrige 12 sjællandske kommuner.

Om projekt ’Jobformidling først’
Projektet omfatter 14 sjællandske kommuner (Faxe, Greve, Guldborgssund, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg), som sammen har fået ressourcer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet løber fra april 2022 til december 2023, og hovedformålet er at få flere ledige borgere i beskæftigelse.