Lejre Kommune skruede ned: Har sparet tæt på en million

Mange har nok bemærket det: Der er køligere i Lejre Kommunes offentlige bygninger end normalt. Grundet energikrise og en udsigt til høje energiudgifter har kommunen skruet ned for varmen. Nu ses resultatet – og det varmer.

Skrevet den. 19. januar 2023

I alt 950.000 kr. er sparet efter tre måneder med 19 grader og fokus på energibesparelser
I efteråret 2022 bad regeringen alle kommuner om at skrue ned for varmen i offentlige bygninger for at sikre energiforsyningen. Anbefalingen til kommunerne lød på højst 19 grader i offentlige bygninger, undtaget børnehuse og ældrecentre. Lejre Kommune besluttede at gå med og dermed holde energiforbruget og udgifterne nede. I dag ses effekten: Det betaler sig at skrue ned.

Sparet på strøm og varme

Lejre Kommune har i december 2022 brugt 25% mindre varme end i december 2021 (tallene er korrigerede for temperaturforskelle mellem de to år) og 15% mindre strøm. I kroner og øre betyder besparelsen, at kommunen i december har sparet godt 430.000 kr. på energiudgifterne til skoler, haller, rådhuse mm.
Og december måned står ikke alene, for november tegner det samme billede: Her var det samlede forbrug af varme i kommunens bygninger 26% lavere end samme måned sidste år – og elforbruget var 10% lavere. En besparelse svarende til godt 346.000 kr. I oktober var besparelsen på cirka 166.000 kr.

Med de besparelser bliver kommunens merudgifter på energi lavere end frygtet.

”Jeg er virkelig glad for se, at vores indsatser på energiområdet bærer frugt. Jeg ved godt, at det kan være ubehageligt for både borgere og medarbejdere, at der er lidt køligere i vores bygninger end normalt – og der har været dage, hvor det ikke har været sjovt. Men jeg oplever, at der er stor forståelse for situationen. Medarbejdere og vores skoleelever har været gode til at “spare med” og klæde sig på efter forholdene. Det vil jeg gerne sige tak for, og så kan vi jo sammen glæde os til varmere tider”, siger borgmester Tina Mandrup.

Udskød fyringssæsonen

Lejre Kommune udskød fyringssæsonen og ventede med at tænde for varmen i de offentlige bygninger, indtil det ikke længere var muligt at holde temperaturen på 19 grader. Og da kommunen tændte for varmen, blev den holdt på 19 grader (med undtagelse af børnehuse og ældrecentre). I sportshaller, hvor der dyrkes motion, skruede man ned til 17 grader. Samtidig slukkede kommunen for den del af udendørsbelysningen, som alene tjener æstetiske formål. Det vil sige lamper, der oplyser facader, beplantning, skilte og andre steder, hvor lyset ikke har en praktisk funktion eller f.eks. er med til at øge trygheden eller sikkerheden.
Der er også sparet på strømmen ved at justere på driftstider på ventilation, og så har medarbejderne i kommunens bygninger været gode til at slukke for unødigt strømforbrug. Eksempelvis blev køleskabe på skolerne og rådhusene slukket i juleferien.

Alligevel blev 2022 et dyrt år: På grund af de prisstigninger, der fulgte med energikrisen, blev udgifterne til strøm og varme i 2022 dobbelt så høje som budgetteret. Så på trods af det lavere energiforbrug har Lejre Kommune altså haft ekstra energiudgifter på i alt 9,6 millioner kroner sidste år.