Regulering af råger på private arealer 

Sen vinter og tidlig forår samles råger i store kolonier for at bygge reder. Rågen er en fredet fugl og må som udgangspunkt ikke jages eller generes.  Dog er der disse undtagelser, hvis generne er så store, at der er risiko for menneskers sundhed: 

Skrevet den. 2. januar 2023

Regulering af voksne fugle ved skydning
15. januar-15. marts: Kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen, som skal søges på dette link.

Regulering af rågeunger uden for reden ved skydning
1. maj- 15 juni: Kræver også en tilladelse fra Naturstyrelsen og søges på samme link.  

Grundejer skal selv tage kontakt til en jæger, der kan udføre reguleringen. På dette link: Vilde dyr (lejre.dk) har vi samlet kontaktoplysninger til jægerforeningerne i Lejre kommune. 

Nedtagning af rågereder er også en mulighed for at undgå, at rågen lægger æg og danner en koloni. I perioden 1. august -1. februar kan dette gøres uden tilladelse fra Naturstyrelsen. I den resterende periode kræves der en tilladelse fra Naturstyrelsen, som søges på samme link som de øvrige tilladelser. 

Fældning af træer med rågekoloni
Træer, hvor rågerne allerede har dannet en koloni, må ikke fældes i perioden 1. februar-1. juni. I den resterende periode kan træerne fældes uden nogen form for tilladelse.

Lejre kommune har en strategi for regulering af råger på egne arealer