Forlænget varsel om forringet badevandskvalitet ved Kyndeløse Sydmark

Badning frarådes frem til den 15. juli 2023 kl. 15.

Badning frarådes ved Kyndeløse Sydmark
Badning frarådes

Skrevet den. 12. juli 2023

Badning frarådes fortsat på grund af kraftig regn, som har overbelastet spildevandssystemet ved Ejby Renseanlæg. Overbelastningen har medført udledning af spildevand til fjorden.

Lejre Kommune vurderer, at udledningen kan påvirke badevandskvaliteten ved Kyndeløse Sydmark i en kortere periode.

Vi har informeret om varslingen med skilte i strandens informationsskabe.

Du kan læse mere om varslingssystemet og badevandsforholdene ved Kyndeløse Sydmark i

Badevandsprofil Kyndeløse Sydstrand (lejre.dk)