Varsling om forringet badevandskvalitet ved Kyndeløse Sydmark  

Badning frarådes fra i dag den 10. juli 2023 til den 13. juli 2023 kl. 17.

Badning frarådes ved Kyndeløse Sydmark
Badning frarådes

Skrevet den. 10. juli 2023

Badning frarådes på grund af kraftig regn, som har overbelastet spildevandssystemet ved Ejby Renseanlæg.

Overbelastningen har medført udledning af spildevand til fjorden. Vi vurderer, at udledningen kan påvirke badevandskvaliteten ved Kyndeløse Sydmark i en kortere periode.

Vi har informeret om varslingen med skilte i strandens informationsskabe.

Du kan læse mere om varslingssystemet og badevandsforholdene ved Kyndeløse Sydmark i Badevandsprofil Kyndeløse Sydstrand (lejre.dk)