Afbrændingsforbud i Lejre kommune fra fredag morgen 

Pressemeddelelse fra Lejre Brandvæsen: Det varme vejr og den langvarige tørke har øget risikoen for, at der udbryder brand. Derfor har Lejre Brandvæsen udstedt afbrændingsforbud for hele Lejre kommune. Forbuddet gælder fra i morgen, fredag den 16. juni kl. 09.00, og indtil det ophæves.

Skrevet den. 15. juni 2023

”Vi har i beredskabet foretaget en konkret risikovurdering, og vi kan se, at der her i Lejre Kommune lige nu er ret stor brandfare. Det gælder både i naturen og hjemme i folks haver. Derfor appellerer vi indtrængende til, at alle respekterer forbuddet”, siger Lejre Kommunes beredskabschef, Frank Praefke.

Afbrændingsforbuddet betyder, at det ikke vil være tilladt at:

  • bruge kulgrill
  • bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse
  • ryge i naturen
  • tænde bål og bruge åben ild udendørs
  • bruge apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Se mere om afbrændingsforbud

Erhvervsmæssige aktiviteter er tilladt, men heller ikke her vil det dog være tilladt at ryge, optænde bål eller benytte ukrudtsbrændere.

Forsvaret, Redningsberedskabet og Politiet kan gennemføre uddannelses- og øvelsesaktiviteter, hvor der anvendes ild.

”Det er vigtigt, at alle udviser skærpet opmærksomhed. Hvis man er i tvivl, om noget er tilladt, skal man lade være. Og hvis uheldet alligevel skulle være ude, skal man sikre, at der er adgang for brandfolk, som kan slukke ilden”, siger Frank Praefke.

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jævnfør afbrændingsbekendtgørelsens § 17. Lejre Brandvæsen følger situationen nøje og vil ophæve forbuddet igen, så snart forholdene tillader det.

”Lige nu er der en lille smule regn i nogle af vejrudsigterne, men ikke noget, som rykker meget ved tørkeindeks og brandfare. Vi følger hele tiden med, og vi er klar over, at mange havde håbet at kunne fejre Sankt Hans med bål. Lige nu er udsigterne til det desværre ikke gode”, siger Frank Praefke.

Borgere og virksomheder opfordres til at følge med på Lejre Kommunes hjemmeside, www.lejre.dk.

Fakta

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og Bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).