Bredbåndspuljen 2023 er åben

- og kan søges af 188 adresser i Lejre Kommune.

Skrevet den. 14. juni 2023

Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge tilskud til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.
Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som maksimalt har adgang til 30 Mbit/s download eller 5 Mbit/s upload.

Bredbåndspuljen består af to ordninger:
"Den almindelige ordning", som kan søges af en sammenslutning af mindst to personer fra to forskellige adresser, og den "Den særlige ordning", hvor enkeltstående adresser kan søge støtte via bredbåndspuljen.

Fordelingen i Lejre Kommune er, at 155 adresser kan søge den "Den almindelige ordning", og 33 adresser kan søge "Den særlige ordning". Alle 188 adresser har modtaget brev i e-boks om ansøgningsmulighederne. 

Se mere information og frister for tilmelding på sdfi.dk/bredbaandspulje. På bredbaandspulje.sdfi.dk/ kan du se, om du er af de udvalgte adresser, der kan søge støtte til bedre bredbånd via bredbåndspuljen 2023.