Fors: Mulighed for fjernvarme i Osted, men ikke i Lejre by

Fors: Mulighed for fjernvarme i Osted, men ikke i Lejre by

Skrevet den. 7. juni 2023

Fors A/S er færdig med at undersøge muligheden for at etablere fjernvarme i henholdsvis Osted og Lejre by. Resultatet viser, at det vil være en mulighed i Osted – men kun, hvis en stor del af borgerne tilslutter sig.

Borgere i Lejre by og Osted har ventet på at få besked om muligheden for fjernvarme, og nu er Fors A/S kommet tættere på et svar. Forsyningsvirksomheden har netop afleveret et projektforslag til Lejre Kommune, og her er konklusionen, at det vil være for dyrt at etablere fjernvarme i Lejre by.

Til gengæld ser det bedre ud i Osted. Her kan der blive mulighed for fjernvarme, hvis fire betingelser er opfyldt:

  • Mindst 70 procent af husstandene i Osted skal tilkendegive, at de ønsker at tilslutte sig fjernvarmenettet
  • Anlægspriserne skal ved et udbud svare til det, som Fors har baseret projektforslaget på
  • Lånerenten må kun stige lidt
  • Der kan findes en egnet placering til et fjernvarmeværk

Den 12. og 13. juni skal Fors’ projektforslag behandles i to politiske udvalg i Lejre Kommune, inden forslaget sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Grethe Nørtoft Saabye er formand for Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling, og hun siger på forhånd om projektforslaget:

“Det er godt, at vi nu har fået en afklaring. Mange havde nok håbet på fjernvarme i både Lejre by og Osted, men det afgørende er, at det kan hænge sammen økonomisk, både for den enkelte og samfundet. Fors’ projektforslag viser, at det i Lejre by vil være billigere for borgerne at etablere egne varmepumper end at betale for udrulningen af fjernvarme. Spørgsmålet er så, om borgerne i Lejre by kan finde sammen om andre fælles løsninger, for eksempel termonet. Vi vil foreslå, at det nu bliver undersøgt på samme måde, som det er sket i otte andre landsbyer i Lejre Kommune”.

Mulighederne i Osted

Som nævnt er udsigterne til fjernvarme lysere i Osted, men vel at mærke kun, hvis en stor del af borgerne tilslutter sig.

Fors vurderer i projektforslaget, at gennemsnitsprisen for fjernvarme i Osted vil ligge på cirka 24.000 kr. årligt (i 2023-priser). Priseksemplet er baseret på et parcelhus fra 1960’erne-1970’erne på 130 m2.

For mange vil dét være en højere varmeudgift, end de har haft hidtil. Men Fors har altså beregnet, at det i Osted stadig vil være billigere at tilslutte sig fjernvarmen end f.eks. at installere egen varmepumpe. Konkret viser beregningen viser, at det årligt vil være ca. 5.500 kr. billigere for et standardhus på 130 m2 at blive opvarmet med fjernvarme fremfor en individuel varmepumpe.

“Det er naturligvis stadig op til hver enkelt borger at beslutte, hvilken opvarmningsform, man ønsker at benytte. Det afgørende for Lejre Kommune er, at vi så godt og hurtigt som muligt bidrager til den grønne omstilling. Og her er fjernvarmen en af vejene til at blive mindre afhængig af de fossile brændsler”, understreger Grethe Saabye.

Borgermøder i både Osted og Lejre by

Hvis de politiske udvalg og derefter Kommunalbestyrelsen godkender projektplanen og administrationens indstilling, vil alle borgere få direkte besked via e-boks. Samtidig vil der blive indkaldt til borgermøder i begge byer. I Osted vil borgermødet blive afholdt i august, og her vil projektplanen og forudsætningerne blive nærmere præsenteret.
I Lejre by vil borgermødet blive afholdt, når mulighederne for termonet er blevet undersøgt, formentlig også i august.