Lejre Kommune sparede 2,44 millioner kroner på energien

Tak for hjælpen til alle, der sparede med; på skolerne, i hallerne, på rådhuset – og mange flere steder. Med køligere klasseværelser og badevand i hallerne samt fokus på stand-by-energi og sparekampagner, er det lykkedes Lejre Kommune at spare 2,44 mill.kr. 

Skrevet den. 31. maj 2023

Fyringssæsonen sluttede 15. maj i Lejre Kommune. De mange energispareløsninger, som efterårets forsynings- og energikrise medførte, kan nu endeligt evalueres – og det samme kan deres effekt.  
Lejre Kommune har sparet godt 130.000 m3 naturgas i denne varmesæson ift. sidste års varmesæson – det svarer til en besparelse på 17 %.

På elektriciteten er der sparet cirka 360.000 kWh ift. sidste års varmesæson;  det svarer til en besparelse på 14 %. I kroner og ører svarer det til i alt 2,44 mill. Kr.

Priserne på gas og el har i perioden svinget gevaldigt; besparelsen er her beregnet med de gældende priser måned for måned, og besparelsen ses i forhold til, hvis Lejre Kommune havde haft samme forbrug som i sidste års varmesæson.

Mange sparetricks giver resultat

I efteråret 2022 anbefalede regeringen alle kommuner at skrue ned for varmen i offentlige bygninger for at sikre energiforsyningen. Anbefalingen til kommunerne lød på højst 19 grader i offentlige bygninger, undtaget børnehuse og ældrecentre. Lejre Kommune besluttede at gå med.  

Den 1. oktober 2022 startede Lejre Kommunes energisparekampagne ”Spar på energien – også på arbejdet!”. Det betød at:

  • Temperaturen i kommunens bygninger blev skruet ned til 19 grader (med undtagelse af daginstitutioner, tandpleje og ældrecentre)
  • Der først blev tændt for varmen, da det ikke længere var muligt at holde temperaturen på 19 grader uden opvarmning
  • Der blev slukket for den del af udendørsbelysningen, som alene tjente æstetiske formål
  • Der blev gennemført en energisparekampagne blandt kommunens medarbejdere
  • Temperaturen blev skruet ned til 17 grader i sportshallerne (dog 19 grader i f.eks. omklædningsrum), og vi reducerede driftstiden for ventilationsanlæg. Badevandstemperaturen i hallerne blev skruet ned fra 36 grader til 32 grader.  

”Der er blevet udvist stor kreativitet, og det er ”mange bække små”, der har ledt til den store besparelse. Jeg ved godt, at det til tider har været ubehageligt, men borgere og medarbejdere – og ikke mindst skoleeleverne – har taget kulden oppefra og ned med en ekstra trøje. I efteråret vidste ingen, hvordan energipriserne ville udvikle sig. I dag kan vi se, at havde vi ikke gjort noget, ville vores el- og varmeregning være næsten 2,5 million dyrere end den er nu. Så det var godt, vi handlede snarrådigt”, siger borgmester Tina Mandrup.  

Hvad skal der ske fremover

Den kolde tid er overstået – men det skulle ikke undre nogen, hvis den kom igen til efteråret. Efter sommerferien skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om sparetiltagene skal fortsætte i den kommende fyringssæson.  

Lejre Kommune har fortsat fokus på energioptimering og vil stadig gerne høre fra borgere, hvis man oplever “mærkelige” energiforbrug i kommunale bygninger; tændt lys i tomme bygninger, varme radiatorer på varme dage. Skriv til sparenergi@lejre.dk