Vejen er banet for Kirke Hyllinge Aktivitetscenter: Stor donation fra Lokale og Anlægsfonden

Siden 2015 har Lejre Kommune samarbejdet med borgere og foreninger om et nyt stort aktivitetscenter i Kirke Hyllinge. I efteråret 2022 bevilgede A.P. Møller Fonden 35 mio. kr. til projektet, og nu har Lokale og Anlægsfonden bevilget de 7,75 mio. kr., der manglede, for at projektet kunne gennemføres.

Skrevet den. 3. maj 2023

Aktivitetscenteraktivitetscenter

En drøm er ved at blive til virkelighed for borgere, foreninger og Lejre Kommune. Efter otte års arbejde med at udvikle et stort og nyskabende aktivitetscenter i Kirke Hyllinge er det endelig lykkedes at få den nødvendige finansiering på plads. Lokale og Anlægsfonden har netop meddelt Lejre Kommune, at de har bevilget et tilskud på 7,75 mio. kr. til projektet. Dermed er vejen nu banet for, at aktivitetscentret kan realiseres.

Jon Gerner, direktør i Lokale og Anlægsfonden siger:

”Vi har en stor ambition om at skubbe på, for at endnu flere danskere bliver en del af idrætslivet. Og vi ved, at idrætsmønstrene, vi ser i dag, kræver fleksible faciliteter. Projektet i Kirke Hyllinge er et virkelig spændende bud på en social bæredygtig facilitet, hvor arkitektur og organisering spiller sammen om at gøre faciliteten attraktiv for alle – børn, unge, voksne, mænd og kvinder –, og så glæder vi os helt vildt til at invitere dem, der ikke er en del af aktivitetsbilledet i dag, indenfor.”

Flexperimentariet
Lokale og Anlægsfonden har i flere år været med til at kvalificere projektet med udviklingsrådgivning og støtter altså nu projektet. Der bygges en fleksibel og eksperimenterende facilitet, som er en nytænkning af den klassiske hal. Projektet indeholder nemlig en stor og meget fleksibel hal med flere zoner, som let kan tilpasses mange forskellige formål – fra leg, klatring og motoriktræning til mere traditionelle idrætsaktiviteter. Konceptet går under navnet Flexperimentariet.

Ida Dyhr er formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme i Lejre Kommune. Hun er stolt over, at Lejre Kommune kan være med til at drive udviklingen af faciliteter:

”Med vores nye aktivitetscenter bryder vi med den klassiske idé om, hvordan en hal skal indrettes. Vi afprøver nye fleksible elementer og skaber nye og spændende muligheder for aktiviteter og fællesskab for vores borgere.”

Flexperimentariet og den eksisterende hal skal bindes sammen af et mødested, hvor der vil være mulighed for at finde sammen om f.eks. brætspil, undervisning eller foredrag. Kirke Hyllinge Aktivitetscenter bliver dermed tilpasset en bred brugergruppes behov for leg, idræt og socialt samvær. Det bliver et socialt mødested i høj kvalitet; den eksisterende hal bindes sammen med skolen, den nye hal og et attraktivt udeareal. Tilsammen vil det rumme funktioner, som understøtter skole, foreningsliv og de selvorganiseredes behov.

Et stort løft til området
Borgmester Tina Mandrup er glad for, at projektet nu endelig kan skydes rigtigt i gang:

”Det er dejligt, at den sidste brik i det økonomiske puslespil nu er på plads. Jeg er meget taknemmelig over, at to fremtrædende fonde er lige så begejstrede for projektet, som vi er. Når Kirke Hyllinge Aktivitetscenter står klar, bliver det et kæmpe løft, som vil give børn, unge og voksne mulighed for at finde sammen om leg, bevægelse, idræt og sociale fællesskaber”

Thure Dan Petersen, Centerchef for Kultur og Fritid i Lejre Kommune, er også begejstret:

”Lokale og Anlægsfonden har været helt centrale i udviklingen af projektet, og at de nu også bidrager økonomisk, er utrolig dejligt. Lokale borgere og foreninger har lagt vanvittig mange frivillige timer i udvikling af projektet, og jeg er lykkelig over, at al vores fælles arbejde har båret frugt”.

Projektet er udviklet med workshops for lokalområdets børn, skole, borgere og frivillige. Borgerne har selv rejst 800.000 kroner til projektet.

Det samlede budget for aktivitetshuset er på 67 mio. kroner.

A.P. Møller Fonden har bevilget 35 mio. kroner, og Lokale og Anlægsfonden støtter med 7,75 mio. kr.

Lejre Kommune har allerede afsat 24 millioner kroner til projektet og skal derudover betale 6,1 millioner kroner i fondsmoms. Sagen kommer til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. maj.

Støtten fra Lokale og Anlægsfonden er givet på betingelse af, at halvdelen af fondens bevilling afsættes til udvikling og realisering af Flexperimentariekonceptet, som i den kommende tid skal udvikles videre i samarbejde med brugere og arkitekter. Her skal der blandt andet arbejdes på, hvordan de fleksible elementer skal integreres – med særligt fokus på, at det fungerer for brugerne i hverdagen.

Fakta om Lokale og Anlægsfonden
Lokale og Anlægsfonden er en udviklingsfond, der støtter bedre rammer for mere bevægelse, glæde og kvalitet i fritidslivet. Lokale og Anlægsfonden udvikler fremtidens bæredygtige mødesteder inden for kultur, idræt og aktivt udeliv.