Lejre Kommune og fem andre sætter kunst og fantasi på skoleskemaet

I alt 21.000 børn fra vuggestue til 9. klasse har indtil nu mødt kunst og kultur og udfordret deres fantasi sammen med professionelle kunstnere i et fælles kulturforløb i seks sjællandske kommuner. Børnene spiller musik og teater, maler, skriver og danser. Lærere og pædagoger får nye redskaber og metoder. Og forskere indsamler vigtig viden om, hvordan vi kan få mere fantasi ind i undervisningen.

Skrevet den. 9. marts 2023

”Tak til min gruppe, fordi I har hjulpet mig med nye ting, og I har gjort, så jeg ikke er bange for at stå foran andre.” Ordene kommer fra et barn i 4. klasse, som i 2022 har været med i et teaterprojekt med sin klasse. En hel dag om teater og drama, hvor børnene både ser teater og selv kommer på scenen og lærer at bruge kroppen til at udtrykke sig i små tableauer.

”Teaterdagen er ikke noget, vi bare drysser ind på en tilfældig dansktime. At bruge drama som udtryk og metode i klasseværelset er en helt anderledes måde at kommunikere på” siger Marlene Rohde Søndergaard fra Sjællands Teater, der kommer ud i 30 skoleklasser for at lave drama med eleverne. Det er et led i den store og ambitiøse kultursatsning Kumult!, som Lejre sammen med de øvrige fem kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland er i færd med at udbrede til alle daginstitutioner og folkeskoler. Målet er, at 26.000 børn og unge hvert år deltager i kulturforløb med forskellige kunstarter.

Det begyndte i Lejre Kommune

Kumult! er en videreførelse af Lejre Kommunes børnekulturindsats, Dronten, som har eksisteret siden 2018 og hvert år sørger for, at alle børn i Lejres kommunale og selvejende dagtilbud og folkeskoler oplever kunst- og kulturforløb med en professionel kunstner. Kulturregionens andre fem kommuner har nu valgt at følge den samme model, og med Lejre som projektsekretariat samarbejder de seks kommuner om kulturforløbene.

”Jeg er virkelig glad for, at vi i Lejre Kommune har været med til at skabe et tilbud, som så mange andre kommuner kan se værdien af. Kunst og kultur er en vigtig del af vores fælles dannelse, og det tilbyder nogle andre udtryksformer og forståelser, end eleverne får i den mere boglige undervisning. Derfor er det oplagt at lægge det ind som en del af hverdagen i vores skoler og dagtilbud”, siger Lejre Kommunes borgmester Tina Mandrup.

Og hun bakkes op af Ida Dyhr, som er formand for Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme:

”Lige siden Dronten begyndte i 2018, har vi set, hvor glade både børn og deres forældre er for initiativet - og ikke mindst for den enorme spændvidde. De unge deltagere får prøvet kræfter med alt fra billedkunst til drama. Måske finder de netop dét, som vækker deres nysgerrighed og kreativitet. Og under alle omstændigheder får de både store oplevelser og nye perspektiver på verden”.

Styrker selvtillid og selvværd

Det er ikke kun børnene, der får sat gang i fantasien og kreativiteten. Det tætte samarbejde mellem lærere, pædagoger og kunstnere betyder, at den legende og procesorienterede tilgang også bliver brugt i den fagfaglige undervisning og den pædagogiske tilgang.

”Vi arbejder med børn og unges tro på, at de selv kan skabe ting. At hver enkelt af dem har sin egen stemme og stil, og at den er god nok. Det styrker selvtilliden og selvværdet at skabe sammen med andre, og samfundet har brug for det – både fordi vi får børn og unge, der trives, og fordi vi arbejder systematisk med innovation på hvert eneste alderstrin,” siger projektleder Sonja Mie Eliassen fra Lejre Kommune, hvor projektet er forankret.

Kumult! følges af en gruppe forskere ledet af professor Lene Tanggaard, rektor ved Designskolen Kolding, som siger:

”I den kunstneriske måde at arbejde på er der ikke noget, der er rigtigt og forkert. Børnene lærer at udforske og eksperimentere – det handler om processen og ikke om resultatet. Børnene får tillid til, at de godt kan, og det får flere børn til at være med i klassen, så vi får en skole med plads til alle."

 Om Kumult!

  • Kumult! er sat i gang af Lejre Kommune og er en udvidelse af Dronten
  • Kumult! er under implementering på andet projektår i hver enkelt af de øvrige fem deltagende kommuner: Slagelse, Odsherred, Ringsted, Sorø og Kalundborg.
  • I skoleåret 2022-2023 deltager 21.500 børn og unge, 590 lærere, 600 pædagoger, 70 kunstnere og 16 kulturinstitutioner fordelt på 1000 skoleklasser/dagtilbudshold.
  • Fra skoleåret 2023-2024 vil Kumult! ramme 26.000 børn i de seks kommuner og involvere børn fra 0 år og op til 9. klasse
  • Kumult! består af et kulturforløb på hver årgang, hvor børnene hvert år møder en ny kunstretning sammen med en professionel kunstner; f.eks. musik og teater, billedkunst, litteratur og film.
  • Omdrejningspunktet i alle kulturforløb er kreativitet og skabende processer
  • Projektet følges af et hold forskere under ledelse af professor Lene Tanggaard, Designskolen Kolding.
  • Finansieringen kommer fra Kulturministeriet, 15. Juni Fonden, Kulturregion Midt- og Vestsjælland og kommunerne selv.

Læs mere på https://www.kumult.dk