Vi vil gøre vores plejecentre hjemlige for alle 

Personalet på Lejre Kommunes plejecentre har fået et nyt og ganske lille redskab i hånden. Og det virker. Med samtalekort lærer personale, borger og pårørende hinanden at kende, så indflytningen forløber bedre, og plejecentret bliver til et hjem.  

Foto: Ivana Keimling og Kitty Asring, medarbejder på Bøgebakken.

Skrevet den. 17. marts 2023

Hvordan kan vi se på dig, hvis du har smerter? Hvornår plejer du at gå i seng? Vil du helst spise alene eller sammen med andre? 
Der er mange nye ting at forholde sig til, når man efter et langt liv med ansvar for sig selv, flytter på plejecenter. Måske er man træt, utryg og forvirret over alt det nye. Måske er ens kognitive evner svækket – og måske er man bange, når hjemmets fire trygge vægge skiftes ud med et plejecenters gange og fællesarealer. 

”I Lejre Kommune har vi arbejdet med Værdighedsmodellen, der sætter personen i centrum. Det har været vigtigt for os at gøre det så konkret som muligt. Og det er samtalekortene på kommunens tre plejecentre et fantastisk eksempel på. Et simpelt greb, der sætter mennesket i centrum og holder fokus på samtalen. Her gives plads til, at vi, også i vores sidste tid, kan få lov til at være hele mennesker med de vaner og interesser, der gør os til dem, vi er. Det skal man ikke miste, bare fordi man ikke kan bo i egen bolig mere" siger Birgitte Schytte, formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.  

Historier fra fortiden kan bruges i nutiden

At det er vigtigt at få en god indflytning, hvor man føler sig set og rummet, er forståeligt. Og det er da heller ikke nyt, at en samtale går forud for indflytningen. Men tidligere blev indflytningssamtalerne nemt fyldt op med praktiske informationer. De formidles nu på skrift til de pårørende – så er der mere tid til samtalen.  
Med samtalekortene sikrer man, at man kommer godt omkring – og den viden, der kommer fra samtalerne journaliseres i omsorgsjournalen, så andet personale også kan bruge det. For viden om beboerne er et vigtigt arbejdsredskab for personalet:  
“ Vi havde f.eks. en ældre mand boende, som jeg vidste havde været i USA i sine unge år. Og det har jo været ret usædvanligt dengang, så det var en vigtig del af ham. Når han blev utryg her på plejecentret, kunne jeg spørge ind til USA og hans oplevelser. Så gik han i gang med at fortælle og blev roligere og mere tryg”, fortæller social- og sundhedsassistent Bente Nielsen, der arbejder på Bøgebakken plejecenter.  

Værdighedsmodellen og hjemlighed i praksis

Hvornår samtalen finder sted afhænger af, hvornår borgeren føler sig tryg og klar. Og samtalen følges op igen efter et par måneder, når man har vænnet sig til sit nye hjem. 
”Det er et stort skifte at bryde sit liv op fra vante rammer – og det bliver ikke lettere med alderen. Vores ældre fortjener den bedst mulige modtagelse i deres nye hjem. De skal føle sig trygge, set, forstået og respekteret. Derfor hilser jeg de dialogbaserede indflytningssamtaler velkomne, og jeg glæder mig til at se de fysiske ændringer, der vil gøre vores tre plejecentre mere hjemlige”, siger borgmester Tina Mandrup. 

Mette Molin er chef for området Velfærd & Omsorg i Lejre Kommune og en drivkraft bag at realisere Værdighedsmodellen og byrådets ønske om at sikre ”Hjemlighed i praksis” på kommunens plejecentre. Projektet har fået penge fra Socialstyrelsen, og udover samtalekortene får projektet også indflydelse på de fysiske rammer.  

“På vores tre plejecentre bliver der indrettet et rum med fokus på hjemlighed. På Ammershøjparken Ældrecenter har de valgt at indrette en del af deres have. Hvalsø Ældrecenter ønsker en ny indretning af deres spisestue, og Bøgebakken Plejecenter har givet sig i kast med at indrette indgangspartiet”, fortæller Mette Molin. 

Forud for indretningen er der lavet interview med nogle beboere og deres pårørende for at afdække, hvad de finder hjemligt, så det kan tages i betragtning i indretningen af rummene. Repræsentanter for Ældrerådet har også været inddraget i processen med henblik på at gøre indretningen af f.eks. spisestuen på Hvalsø Ældrecenter mere imødekommende og "hjemlig"! Også repræsentanter fra personalet er blevet inddraget i indretningsprocessen, da der også er fokus på, at plejecentrene er et arbejdssted, hvor der skal kunne ydes pleje til beboerne i de hjemlige rammer.