Smadremanden retter op i Lerbjerg Skov 

Der ruskes op i Lerbjerg Skovs friserede rækker, så produktionsskoven bliver vildere og naturen kommer tilbage. Det kommer til at larme og rode, men der er en mening med galskaben. Det sker for at hjælpe naturen tilbage i skoven.  

Væltet træ med svampe
Gamle træer giver nyt liv

Skrevet den. 16. november 2023

Lejre Kommune er i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land og Den Danske Naturfond i gang med at skabe mere natur – og det sker lige nu med de store maskiner. Arbejdet forventes færdigt omkring årsskiftet.

Træerne veteraniseres 

I den kommende tid vil motorsav og skovningsmaskiner arbejde i Lerbjerg Skov. Ikke for at sende tømmer på savværket – faktisk lige det modsatte. De skal ødelægge træerne og lade dem blive i skoven. Det som på fagsprog kaldes veteranisering. Det sker for at skabe flere levesteder for skovens dyr og planter og dermed mere natur. 
Når man veteraniserer et træ, efterligner man de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv. Det kan være lynnedslag, sygdom, og storm som medvirker til at træet får skader, bliver kroget og i sidste ende ældes hurtigere.

Naturmedarbejder i Lejre Kommune Kaare T. Kristensen forklarer:  
”Vi gør det ved hjælp af motorsav og en stor maskine, som kan vælte træer med roden, fælde træerne i forskellige højde og tilføje dem skade ved at flænse store huller på stammen. Et skadet træ vil hurtigere udvikle områder med råddent og levende materiale, der gør det til et godt levested for biller og svampe, og hvor spætter kan søge føde og hakke redehuller.” 

Kaare fortsætter:  
”Veteranisering vil, sammen med de mange andre naturtiltag vi er undervejs med, være med til at skabe grundlaget for en mere alsidig skov som kan rumme en rig natur. ” 

Hvorfor nu det? 

Men hvorfor skabe mere natur i Lerbjerg Skov. Er skoven ikke allerede natur? Nej, Lerbjerg Skov er gennem de sidste mange årtier blevet udnyttet ganske intensivt, ligesom størstedelen af alle landets skove. Man har drænet arealerne, plantet træer fra andre verdensdele i lange lige rækker, og kort sagt gjort alt man kunne for at optimere skoven til produktion.  
Det vendes alt sammen på hovedet nu. Med Den Danske Naturfond´s køb af Lerbjerg Skov blev formålet i stedet at skabe mere natur. Og for at hjælpe naturen på vej, må alle de tiltag, som stammer fra skovdriften fjernes.  

Foruden veteranisering af træer vil Lejre Kommune udføre en række andre tiltag for at fremme naturindholdet. Her er allerede genoprettet moser og vandløb og plantet blomstrende buske, som bestøves af bier, sommerfugle og andre insekter. Lejre Kommune går også i gang med at lave hulheder i træer, så fuglene og den sjældne Hasselmus har et at bo. Nogle steder vil der også etableres afgræsning, fældes træer for at give plads til f.eks. gamle egetræer, samtidig med at de fældede træer bliver liggende i skovbunden og skaber mere dødt ved til gavn for svampe og biller.  

Alle de forskellige tiltag er beskrevet i naturplanen for Lerbjerg Skov. Her finder du også en plan for friluftslivet, som også bliver styrket i processen. 

Naturplan og Friluftsplan for Lerbjeg Skov