Ordblindeuge: “Jeg havde nok ikke klaret jobbet uden“ 

Hos Teknisk Drift testes alle medarbejdere for ord- og talblindhed. Efterfølgende tilbydes de undervisning og hjælpemidler til at klare både job og uddannelse – det har også indflydelse på privatlivet.  

Skrevet den. 6. oktober 2023

Tidligere  skulle Marc spørge en kollega om at læse arbejdsmails højt for ham: 

”Det er grænseoverskridende at skulle spørge hver gang. Og så er det frustrerende og stressende at få mails, som man ikke kan forstå. Uden hjælpemidler får jeg byttet om på ordene, og så ender jeg måske med at køre ud til en forkert adresse”, fortæller Marc Grønlund Thomsen, om tiden før han fik den ordblinde-hjælp som Teknisk Drift i Lejre Kommune tilbyder i samarbejde med AOF og 3F. 

Marc vidste godt, at han var ordblind. Men ordblinde-testen hos Teknisk Drift gav ham adgang til nye digitale hjælpemidler. Og det hjalp Marc i gang med at tage uddannelsen som anlægsgartner efter i mange år at have arbejdet som ufaglært hos Teknisk Drift. 

Med de digitale hjælpemidler ved hånden gennemførte Marc uddannelsen, der er en både praktisk og boglig uddannelse. Marc blev færdiguddannet i 2021 og er ansat som anlægsgartner i Teknisk Drift. 

Søren Holst Poulsen, leder af Teknisk Drift, er stolt af deres støtte til ord- og talblinde medarbejdere:  

”Vores tekniske jobs er blevet meget mere digitale. Opgaver skal læses på iPad og egne observationer skal skrives ind i vores digitale programmer. Det er klart, at det er svært, hvis man er ordblind. Nu tilbyder vi hjælpeprogrammer, der kan læse opgaverne op, og hvor man kan indtale egne observationer. Vi er også blevet opmærksomme på, at støtte folks it-færdigheder, så de ikke er nervøse for at håndtere vores programmer. At få støtte til at håndtere ordblindhed og øge sine it-færdigheder har også en positiv effekt på medarbejdernes privatliv – nu tør man måske gå i e-boks og håndtere alle de andre it-ting, der i vores tid, er blevet en nødvendighed”. 

Teknisk Drift startede i 2019 med at teste alle medarbejdere for ordblindhed: Screeningen viste, at 15 ud af 45 medarbejdere var ordblinde – ikke alle vidste det. Siden er 8 nye medarbejdere blevet testet, heraf var 2 ordblinde. De medarbejdere der testes ordblinde tilbydes digitale hjælpeprogrammer og ordblindeundervisning, der foregår i arbejdstiden. 

Marc var en del af den første test og er stadig en del af programmet: ” Vi er flere, der fortsat er i gang med AOFs kurser. Nogen af os er fra en skoletid, hvor der ikke var meget fokus på ordblindhed, så vi har lang vej endnu. Jeg vil gerne lære mere og rykker mig stadig. Jeg ved, at jeg ikke havde fået min uddannelse uden hjælpen – og jeg havde nok heller ikke kunne klare jobbet”.