Åen kan blive grøn: Fors undersøger regnvandsudledning i Gevninge

I uge 39 – 40 vil Fors have en entreprenør til at undersøge en række ejendomme i Gevninge for fejltilslutninger til kloak

Skrevet den. 27. september 2023

Baggrunden er at nogle ejendomme på Gevninge Bygade har problemer med opstuvning af spildevand i deres kældre under skybrud. Da Gevninge er separatkloakeret, så bør dette imidlertid ikke kunne forekomme, da spildevand og regnvand afledes i hver deres kloakledninger.

Det tyder derfor på, at der i Gevninge er ejendomme som leder regnvand til deres spildevandskloak. Undersøgelsen vil have til formål at opspore disse ejendomme, så fejltilslutningerne kan blive rettet.

Undersøgelsen vil foregå ved, at entreprenøren hælder et sporstof ned i den enkelte ejendoms tagnedløb, hvorefter de observerer hvilken hovedkloakledning sporstoffet kommer ud i. Herudfra kan de så konkludere hvorvidt den pågældende ejendom er fejltilsluttet med sit regnvand.

Sporstoffet vil have en kraftig grøn farve. I de situationer, hvor sporstoffet måtte løbe til regnvandskloakken, vil det derfor kunne ende bl.a. ude i Gevninge Å, som derved kan blive farvet grøn.

Det skal understreges, at sporstoffet ikke er farligt for vandmiljøet, såvel som for miljøet i øvrigt, da det er fremstillet netop til sådant brug.

Der er derfor ingen grund til bekymring, hvis man i de kommende uger ser grøn farve i Gevninge Å, såvel som omkring kloakudløb i Gevninge i øvrigt. Sporstoffet er som sagt ikke farligt for miljøet, og vil forsvinde af sig selv i løbet af maks. et døgns tid.

Undersøgelsen vil omfatte ejendommene på følgende veje/vejstrækninger:

- Gevninge Bygade, mellem Lindenborgvej og Dalager
- Gevninge Bakkedrag 1 – 9 (ulige nr.)
- Lindenborgvej 132 – 172 (lige nr.) og 123 – 145 (ulige nr.)
- Orehøjvej, mellem Lindenborgvej og Godtfreds Høje
- Skullebjerg

De pågældende ejendomme har modtaget et brev med mere information om undersøgelsen.