Organisering

Her får du et overblik over den administrative organisation i Lejre Kommune samt kontaktoplysninger på direktion og centerchefer.

Hvis du vil se en detaljeret gengivelse af organiseringen, finder du et organisationsdiagram i boksen til højre. 

Direktion 

Luk alle
Åben alle

Anders Agger, kommunaldirektør

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

Telefon: 3069 0699
E-mail: andag@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling 

Administrative ansvarsområder:

 • Sekretariat for Erhverv, klima og lokal udvikling.
 • Center for Økonomi & HR
 • Borgmester og Direktionssekretariatet.

Peter Olsen, vicekommunaldirektør

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

Telefon: 5164 7628
E-mail: peols@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri
 • Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
 • Udvalget for Job, Arbejdsmarked & integration

Administrative ansvarsområder:

 • Center for Velfærd & Omsorg
 • Center for Job & Social
 • Center for Teknik & Miljø
 • Center for Borgerservice & Digitalisering
 • Center for Service & Ejendomme

Nanna Lohman, vicekommunaldirektør

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

Tlf.: 2965 7640
mail: nanlo@lejre.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Udvalget for Børn & Ungdom
 • Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Bevæg dig for livet
 • Billedkunstrådet

Administrative ansvarsområder:

 • Center for Børn & Læring
 • Center for Kultur & Fritid

Centre 

Luk alle
Åben alle

Center for Borgerservice & Digitalisering

Center for Borgerservice & Digitalisering

Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Tlf.: 4646 4646
E-mail: borgerservice@lejre.dk

Centerchef

Jessie Lynggaard
Tlf.: 2134 7234
E-mail: jely@lejre.dk

Center for Børn & Læring

Center for Børn & Læring

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

Tlf.: 4646 4646
E-mail: cbl@lejre.dk
Pladsanvisningen: pladsanvisning@lejre.dk

Centerchef 

Morten Mygind Jensen
Telefon: 2967 0639
E-mail: momje@lejre.dk 

Center for Job & Social

Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Tlf.: 4646 4646
E-mail: cjs@lejre.dk 

Centerchef

Nicolaj Drøschler
Tlf.: 21818257
E-mail: nidro@lejre.dk

 

Center For Velfærd & Omsorg

Center For Velfærd & Omsorg

Rådhuset i Hvalsø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Tlf.: 4646 4646
E-mail: cvo@lejre.dk

Centerchef

Mette Molin
memol@lejre.dk
24813937

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

Tlf.: 4646 4646
E-mail: CTM@lejre.dk 

Centerchef 

Lis Vedel
Telefon: 4025 8204
E-mail: lisve@lejre.dk

Center for Kultur & Fritid

Center for Kultur & Fritid

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

Tlf.: 4646 4646
E-mail: CKF@lejre.dk 

Centerchef 

Thure Dan Petersen
Telefon: 2074 2213
E-mail: thpe@lejre.dk

Center for Service & Ejendomme

Center for Service & Ejendomme

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

Tlf.: 4646 4646
E-mail: ejendomme@lejre.dk 

Centerchef 

Jessie Lynggaard
Tlf.: 21 34 72 34
E-mail: jely@lejre.dk

Center for Økonomi & HR

Center for Økonomi & HR

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

Tlf.: 4646 4646
E-mail: KOAKoncernokonomiogAnalyse@lejre.dk

Centerchef 

Snorre Brink-Pedersen 
Telefon: 2238 8919
E-mail: snbpe@lejre.dk 

Borgmester- og Direktionssekretariatet

Borgmester- og Direktionssekretariatet

Rådhuset i Allerslev
Lejrevej 15
4320 Lejre

Tlf.: 4646 4646
E-mail: bds@lejre.dk

Centerchef

Rikke Hamberg Hesselø
Telefon: 2022 1752
E-mail: rihhe@lejre.dk