Selvbetjening

Hjælp Lejre Brandvæsen med at holde brandsikkerheden i top. Her kan du anmelde fejl og mangler eller registrere nye brandsynsobjekter,  

Luk alle
Åben alle

Hjemmepleje nødkald service

Ved alle oprettelser/flytning/ændring har Lejre Brandvæsen 5 arbejdsdage til at foretage opgaven.

Borgerens adresse

Eksempelvis Kl. 10:00 - 11:00
Navn
Telefon nr. på bestiller

Anmeld defekt brandhane

Her kan du anmelde en defekt brandhane i Lejre Kommune

Hvor er brandhanen placeret?
Hvad er fejlen ved brandhanen?
Når du tilmelder dig, registrerer og behandler Lejre Kommune dit navn, adresse, e-mail. Formålet er at kunne kontakte dig og evaluere servicen.

Nyt brandsynsobjekt

Her kan indsendes oplysninger om forsamlingslokaler (steder hvor der må være mere end 150 personer samlet), som er omfattet af beredskabsloven, hvor der skal foretages brandsyn.  

Adressen på selve bygningen/lokalet som er omfattet af brandsyn
Se i byggetilladelse
Upload byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse og brandplaner
Ejer eller daglig ansvarlig leder
Direkte nummer til kontakt person
Når du anmelder, registrerer og behandler Lejre Kommune dine personlige oplysninger som f.eks. navn, e-mail m.m. Formålet er at evt. kunne kontakte dig i det videre forløb i sagen.

Ansøg om salg, fremstilling og opbevaring mv. af fyrværkeri

Sikkerhedsstyrelsen har i samarbejde med kommunale beredskaber udarbejdet nye ansøgningsblanketter til virksomheder på fyrværkeriområdet. Det skal gøre det mere enkelt at søge tilladelser og godkendelser, idet alle blanketter findes samlet på Virk.dk og skal indsendes på samme måde, uanset om det er beredskabet, kommunen, Sikkerhedsstyrelsen eller flere myndigheder, der skal behandle ansøgningen.

Gå direkte til blanketter 

El attest i forsamlingslokaler

Attest fra autoriseret El-installatør

I forsamlingslokaler hvor der ikke er en gyldig el-sikkerhedsattest. Skal der mindst hvert tredje år indsendes attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fra en autoriseret el-installatør om, at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen. 
Der skal hvert tredje år indsendes attest til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) fra en autoriseret el-installatør om, at flugtvejsbelysningen er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje, at varslingsanlæg er i driftsklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke, og at automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg) er funktionsdygtige. Dette gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor der er ophængt en gyldig el-sikkerhedsattest i overensstemmelse med bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler.På autoriseret el-installatør
På autoriseret el-installatør
Til autoriseret el-installatør
Når du anmelder, registrerer og behandler Lejre Kommune dine personlige oplysninger som f.eks. navn, e-mail m.m. Formålet er at evt. kunne kontakte dig i det videre forløb i sagen.