Effektmål: Trivsel & læring

Her kan du læse de politiske mål for Trivsel & læring. For hvert mål kan du se, hvordan vi måler effekten af indsatsen.