Høring: Ny børne- og ungepolitik

Høringsperioden sluttede den 18. juni 2024 kl. 10.

Når den endelige politik er vedtaget, kan du læse den her: https://www.lejre.dk/politik-og-demokrati/politikker