Bjørn Lykke Sørensen

Skrevet den. 1. januar 2024

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem

Trafik, Miljø & Byggeri

Formand

Job, Arbejdsmarked & Integration

Medlem
Andre udvalg

KL’s delegeretmøde

Stedfortræder for Grethe Saabye som stemmeberettiget

Bestyrelsen for ARGO I/S

Medlem

Andel A.m.b.A.

Medlem 

Grønt råd

Formand

Børn og Unge-udvalget

Stedfortræder for Grethe Saabye

Valgbestyrelsen Køge-Kredsen

Medlem

Valgbestyrelsen for kommunale valg

Stedfortræder for Grethe Saabye

Landdistrikternes Fællesråd

Stedfortræder for Grethe Nørtoft Saabye